En dag i logistikens tecken

Nu börjar vi närma oss slutet, vi som har gått detta året på en KY Transportledare 40 poäng, Tekniska Högskolan i Jönköping.Ger den spetskompetens som transportbranschen behöver för att möta den ökande konkurrensen!

Ett helt år, har vi genom gått denna utbildning på distans.
Studieplats har varit i Värnamo på HPH. Jönköping – Värnamo är ett transportnav i regionen med stora terminaler och transportföretag.
Utvecklingen är snabb och transportbranschen utsätts nu för internationell konkurrens som ställer höga krav på nya kunskaper inom transportnäringen.
Det betyder oavsett vilken ort du bor på kan du studera på en sådan utbildning och samtidigt arbeta.

Examen är nära nu..!

Vi har alla lyckats genomföra alla ämnen som logistik, transportplanering och med oss ut i arbetslivet har vi ADR intyg för farligt gods på väg och Trafikverkets Miljö och kvalitets kurs i miljö 2006:105 enl IFS 2009:4 ect.
Vi alla transportledar – studenter, fick från start en bra LIA – plats (Lära i Arbete) som resulterat i ett arbete. Det är främst hos de större speditörerna som intresset finns att nyanställa en helt nyexaminerad transportledare / transport koordinator / trafikledare. Men det var även någon fick sin anställning på ett åkeri.

Just nu är vi på väg mot ”Transport & Logistik” mässan, som är nu 25-27 maj, i Göteborg. Vi ser alla fram emot den mässan. Innan mässan ska ett studiebesök också göras i Göteborgs Hamn. Hamnen rymmer en stor logistik och det blir en guidad tur där. Det ska bli otroligt intressant! Godstransporter och sjöfrakt är något som jag finner oerhört intressant. Själva kombinationen.
Tänk vilka transporter som genomförs genom vårt avlånga land, inrikes trafik och även nationell trafik. Alla slags transporter, oavsett flyg och järnväg, båt och lastbilstransporter har en varsin unik transportlösning.

Jag har personligen alltid varit väldigt intresserad av vad som kan transporteras, vart och hur. Det är själva påbygget som intresserat mig, för det är ju där själva transporten är. Specialtransporter är något som jag finner oerhört intressant.
Lastbilen oavsett märke är för mig ett fordon som ska dra och framföra själva transporten.

Denna transportmässa blir nu kronan på verket av våra transport och logistik ämnen.

Det kommer bli en mycket fin och bra avslutning för oss!..

Mari Berglund

Om artikeln

Publicerad: 2011-05-25 00:00
Kategori:
Taggar: