Renault Trucks arbetar på att elektrifiera ytterligare ett tiotal logistikflöden. Foto: Renault Trucks.

Renault Trucks elektrifierar sina egna logistikflöden

Renault Trucks accelererar sitt arbete med att elektrifiera sina egna logistikflöden. Det första steget i detta projekt är att ersätta dieseldrivna fordon med eldragbilar för transport av axlar mellan företagets fabriker i Lyon och Bourg-en-Bresse. De sammanlagda 45 tusen mil som körs varje år mellan de två produktionsanläggningarna kommer att köras av Dupessey&Co och Transports Chazot med fem Renault Truck E-Tech T 4x2-dragbilar.