Foto: Proffs/arkiv.

Påverkas du av EU:s nya utsläppshandelssystem?

Transportföretagen förklarar om EU:s nya utsläppshandelssystem efter att EU inom ramen för klimatpaketet Fit for 55 enats om att införa ett nytt utsläppshandelssystem för byggnads- och vägtransportsektorerna - ETS 2. Har din verksamhet eget dieselupplag och deklarerar punktskatt för drivmedlet, då är ni verksamhetsutövare och som sådan måste man från och med den 1 januari 2025 inneha ett tillstånd för utsläpp av växthusgaser samt övervaka och rapportera utsläpp från sina bränslen.
Det är den här typen av fossilfria fordon som blir allt mer efterfrågade enligt Paket-index. Foto: Mathem/Proffs/arkiv.

E-handeln skapar efterfrågan på fossilfria lätta lastbilar

Nytt Paket-index visar att e-handeln skapar stor efterfrågan på fossilfria lätta lastbilar. 2023 skickades 197,4 miljoner paket från e-handlare till privatpersoner i Sverige och den totala paketvolymen ökade med 8,6 procent under året. Under Black Week och Cyber Week stod utlämningsställen för 48 procent av leveranserna vilket är fem procent mer än under helåret 2023. Hemleveranser stod för 40 procent av leveranserna och paketskåp för 12 procent.