Skrot eller kulturarv? Det är frågan EU:s förslag om nya direktiv i ELV handlar om. Foto: Heidi Bodensjö/Proffs.

KAK avvisar EU-förslag om begagnade eller uttjänta fordon

Först gick MHRF ut med kritik mot förslaget som de menade skulle innebära långtgående negativa konsekvenser för det ”rullande kulturarvet”. Nu sällar sig Kungliga Automobil Klubben (KAK) till kritiken. ”End of Life Vehicle” (ELV) sågas av KAK i deras svar på remissen till regeringen. ”Förslagen till nya regler skulle påverka fordonsentusiaster på ett mycket negativt sätt och KAK avvisar dem i sitt remissvar till Regeringskansliet”, säger KAK.
"Kvinnliga chaufförer är nog mer ansvarsfulla än manliga", tror Yulia Storiarchuk till vänster och Oksana Fedorenko som numera båda kör för Gireka Group.

Är det ok att bli kvinnlig lastbilschaufför i östra Europa?

I de nordiska länderna och i en stor del av Västeuropa blir det allt fler kvinnliga lastbilschaufförer. Så är det inte i alla länder vare sig inom eller utanför EU där det inte sällan råder en stereotyp uppfattning om att yrket inte är för kvinnor. En uppfattning som än i dag är tämligen vanlig inte minst i Europas östra delar. Enligt International Road Transport Union (IRU) är andelen kvinnliga lastbilschaufförer i de flesta europeiska regioner färre än 3 procent.
Karlstads Energi, Hedenverket.

Mer elproduktion från biokraft möjlig – men rätt förutsättningar krävs

Det finns 266 biokraftvärmeverk för produktion av el och värme med förnybar bioenergi 2023. Det är en ökning med 23 anläggningar jämfört med 2022. De nya anläggningarna är små biokraftvärmeverk på lantbruk som drivs med biogas, eller små orc-turbiner kopplade till mindre biovärmecentraler. Inga stora nya biokraftvärmeanläggningar har tagits i drift det senaste året. Det visar tidningen Bioenergis nya årliga undersökning.
”Att ha denna Tevva i vår verkstad kommer verkligen att hjälpa till att kontextualisera elevernas kunskap och förbättra deras lärandeupplevelse och förståelse för elbilsteknik", säger Lisa Bingley, verksamhetschef för MTI.

Batterielektriska Tevva testas på MTI

Trots att Tevva just nu har lämnat in en stämningsansökan mot ElectraMeccanica som avbröt deras fusion, går det framåt för Tevva. Studenter och lärlingar vid MTI (MIRA Technology Institute) har precis tagit emot en helt ny ellastbil för att hjälpa studenterna att ta in den senaste elfordonstekniken. Den 7,5 ton stora Tevva batterilastbilen är befinner sig på MTI:s toppmoderna verkstad och kommer att vara direkt tillgänglig för varje elev så att de kan se hur tekniken fungerar i praktiken.