Varför dessa slagsmål på nätet?

Det är inget som längre förvånar mig när det kommer till sociala medier.Det är lätt att sitta bakom en skärm och skriva nedvärderande kommentarer om andra utan att behöva stå till svars för det.

Det som är svårt, verkar vara att våga stå för sina åsikter och för sin hållning i olika ärenden utan att kränka andra personer. Vissa verkar ha gjort till sin ”livsgärning”, att söndra och förstöra.

Det tragiska med detta är att de som sysslar med denna typ av ”mobbning” oftast inte förstår att det slår tillbaka på dem själva.

Nu dyker säkert frågan upp: Hur slår det tillbaka?
– Jo, genom att kränka andra personer – antingen direkt eller genom frågor, som i vissa fall småbarn skulle kunna svara på – sänker dessa personer sig till en nivå som generellt i samhället räknas som ”förskolestadiet”.

Det blir svårt för dessa personer att senare försöka återupprätta sin image genom att föra diskussioner som man vill ska uppfattas som seriösa.
Har du en gång förlorat anseendet i andra människors ögon så är det en lång väg tillbaka för att framstå som någon som det går att lita på.

Varför pågår då det här?
Svaren är antagligen lika många som de som läser denna text, och jag lämnar därför över till er egen fantasi att reda ut och tänka på hur det kommer sig att vissa personer gör det till en ”konstart” att kränka andra, enbart i tron att man höjer sig själv till högre höjder.

Många kommer troligtvis att direkt koppla det här inlägget till händelser som pågår i vissa grupper på Facebook. Låt mig därför klargöra att detta inte enbart handlar om Facebook…

Om artikeln

Publicerad: 2012-09-11 10:25
Kategori:
Taggar: