KRÖNIKA AV JOHANNA LINDER
Johanna Linder, Transportföretagen. Foto: Transportföretagen Johanna Linder, Transportföretagen. Foto: Transportföretagen

Lastbilsyrkets väg mot jämställdhet – behandla det som en påfart till motorvägen!

Visste du att 17 procent av de som anställdes som lastbilschaufförer under 2021 var kvinnor? Även om siffran är lägre än vad vi önskar döljer de en fantastisk resa (vilket ju onekligen passar med transportsektorns uppdrag). Det är nämligen så att transportsektorn är en av de sektorer som rör sig allra snabbast i riktning mot att bli mer jämställd.

Ett konkret exempel värt att peka på är att gymnasiestatistiken för fordons- och transportprogrammet under flera års tid har visat på en ökning i antalet sökande tjejer och att det faktiskt är det yrkesprogram som ökar mest när det gäller andelen tjejer. Det är siffror som vi hoppas att hela branschen känner stolthet i.

Vad beror ökningen på? Vi vet att många av våra medlemsföretag är oerhört engagerade när det gäller att vara arbetsgivare som passar alla. Dels för att det är en överlevnadsfråga – branschen växer och vi behöver bli fler, det går helt enkelt inte att hoppa över hälften av den tillgängliga arbetskraften. Dels vittnar våra medlemmar om att arbetsplatserna fungerar bättre – lönsamheten ökar och sjukskrivningarna minskar. Det gagnar med andra ord även de som redan arbetar där.

De senaste åren har vi också sett hur gamla normer om lastbilsyrket förändras. I dag kan vi i TV-program, böcker och bloggar följa kvinnor som själva vill inspirera andra att söka sig till deras yrke på vägarna, exempelvis Angelica Larsson som nyligen släppte en bok om sitt liv som lastbilschaufför och resan dit.

Vi på Transportföretagen har sedan ett par år tillbaka understött utvecklingen i olika former genom vårt jämställdhetsarbete Framfart. Det består av flera moduler som våra medlemsföretag kan välja mellan för att bli mer inkluderande – exempelvis i rekryteringsprocessen eller i arbetsplatskulturen. Arbetet har mötts av ett fantastiskt engagemang bland våra deltagande medlemmar. Läs gärna mer om det arbetet här, vi är måna om att så många som möjligt ska kunna ta del av det!

Arbetet och insatserna behövs – vi är långt ifrån nöjda och långt ifrån framme. Än så länge är det på tok för få kvinnor som rattar lastbilar på vägarna och det är givetvis en fråga som behöver uppmärksammas och där gamla normer behöver justeras. Ingången i Framfart är inte att arbetsplatser ska göras om från grunden och att de som redan arbetar där ska känna sig obekväma med förändringarna. Tvärtom.

Passande nog brukar vi likna ett framgångsrikt jämställdhetsarbete vid påfarten till en motorväg. Vi kör längs med påfarten, accelererar för att matcha trafiken på vägen och när det är säkert och det finns en lucka växlar vi fil ut på vägen utan att störa befintlig trafik. Varje lastbil vi kan få ut på den motorvägen bidrar till att vi kan flytta mer gods – och varje lastbil behövs, både den som kommer från påfarten och den som redan körde på motorvägen.

Att vara lastbilschaufför är ett spännande yrke och vi vill att alla oavsett kön ska kunna få uppleva det. Därför kommer arbetet med Framfart fortsätta att vara viktigt. Vi vet att ni är många som är engagerade i att det ska finnas fler tjejer på motorvägarna – så låt oss tillsammans göra plats vid påfarterna där ute!

Johanna Linder
Ansvarig Framfart på Transportföretagen

Om artikeln

Publicerad: 2023-03-08 15:54
Kategori: Krönika
Taggar: Jämställdhet Kvinnliga chaufförer Transportföretagen