Allt högre miljökrav på godstransporter

Dubbelt så många speditörer känner högre miljökrav på sig nu jämfört med 2007. Det framgår av Godstransportrådet Skåne & Blekinges attitydundersökning "Kombitrafiken ? Attityder & Trender 2012". Den visar vidare på brister i infrastruktur samt marknadens tro på affärsmöjligheter i att erbjuda kombinerade transporter.

Foto: Helsingborg Hamn AB

Attitydundersökningen, som kommer att presenteras vid KombiSyd-konferensen den 1 mars i Malmö, är den tredje som görs bland sydsvenska aktörer (tidigare 2007 samt 2009). Den ger vid handen att även om medvetandet höjts hos såväl godstransportköpare som speditörer, så krävs det en hel del åtgärder inom såväl infrastruktur som kommunikation för att göra kombitrafiken till ett attraktiv och reellt alternativ:

  • 86% av speditörerna har högre miljökrav på sig idag, jämfört med endast 50% vid undersökningen 2007
  • En klar majoritet av speditörer ser stora affärsmöjligheter i att erbjuda kombinerade transporter
  • 33% av godstransportköparna kan tänka sig att betala mer för miljövänliga transporter. Speditörer tror å sin sida i låg utsträckning att kunder är villiga att betala extra.

Kombitrafiken – möjligheten att kombinera olika transportslag- drabbades av ett svårt bakslag när den största operatören CargoNet valde att lägga ner sin svenska verksamhet i höstas med slutligt datum den sista mars 2012. Godstransportrådet Skåne & Blekinge, som under många år arbetat för att öka medvetenheten om och användningen av kombinerade transporter, ser med oro på utvecklingen mot fler lastbilar på vägarna vilket rimmar illa med Sveriges åtaganden inom miljöområdet. Konferensen ”Kombitrafiken – Hinder och Möjligheter”, som går av stapeln den 1 mars på Malmö Börshus samlar marknadens aktörer såväl som politiker och markerar slutet på det treåriga projektet KombiSyd. Undersökningen finns bifogad och presenteras i sin helhet vid konferensen den 1 mars på Malmö Börshus.

För mer information kring attitydundersökningen / konferensen:

Behrang Kianzad, Godstransportrådet Skåne & Blekinge 040-6073252

Magnus Gustafsson, Godstransportrådet Skåne & Blekinge 010-123 22 44

Godstransportrådet är en politisk oberoende sammanslutning som arbetar för att utveckla och stärka samarbetet mellan olika trafikslag. En av Godstransportrådets viktigaste uppgifter är att fungera som en länk i samarbetet mellan näringsliv och myndigheter. Godstransportråden finns indelade i sex geografiska regioner från Malmö i söder till Luleå i norr.

Om artikeln

Publicerad: 2012-02-24 09:06
Kategori:
Taggar: