Laglig fart spar 80 miljoner

Enligt ett nyhetsbrev från Transportnet.se så har Trafikverkets hastighetsmätning av yrkestrafiken visat att de företag som arbetat långsiktigt med hastighetsfrågan har gjort en besparing på drygt 80 miljoner kronor och 19000 ton koldioxid.

Trafikverket arbetar för att fler ska hålla hastighetsgränserna och har därför satsat resurser på att tillsammans med branscherna åkeri-, buss- och taxi och enskilda företag få ner hastigheterna. Resultatet från hastighetsmätningarna år 2011 visar att Trafikverkets 65 utvalda samarbetsföretag håller de tillåtna hastigheterna bättre än övriga företag som registrerats i mätningarna.

– Hastigheterna för tung trafik fortsätter nedåt och hastigheterna för trafiken totalt sett har gått ner ännu mer vilket innebär att det totalt sett ser mycket positivt ut, men det finns självklart fortfarande mycket att göra, säger Claes Tingvall, trafiksäkerhetsdirektör.

Mätningarna visar att de företag som arbetar systematiskt och långsiktigt med hastighetsfrågan når bättre resultat. Det företag som bäst lyckas hålla tillåten hastighet gör det med 94 procent. Detta kan jämföras med övriga företag som håller tillåten hastighet med 51 procent. Trafikverkets samarbetsföretag har under år 2011 ett 19 000 ton mindre koldioxidutsläpp och en lägre bränslekostnad på 81 miljoner kronor än de övriga företagen i mätningen.

Det finns många åtgärder som samarbetsföretagen har vidtagit för att hålla hastigheterna bättre exempelvis utbildning, uppföljning och installation av stödsystem. En aktiv företagsledning är också en viktig framgångsfaktor.

– Varje fordon som kör för fort är ett problem. Varje förare utsätter sin omvärld för större fara och förbrukar mer bränsle än nödvändigt. Om yrkestrafiken höll hastighetsbegränsningarna skulle enligt Trafikverkets bedömning upp till 15 människoliv räddas och drygt 230 000 ton koldioxid sparas varje år. Samtidigt skulle företagen spara över 1,1 miljard kronor per år genom lägre bränsleförbrukning och mindre slitage på fordonen, säger Claes Tingvall.

FAKTA/Så gjordes mätningarna

Mätningarna genomförs årligen på hösten, sedan 2007. Mätningarna har till grund att ”fånga” aktörer, buss-, taxi- och lastbilsföretag som samverkar med Trafikverket gällande systematiskt förbättringsarbete av aktörernas hastighetsefterlevnad. Mätningarna genomförs med laserinstrument genom att man registrera logotyper på fordonen. I 2011- års mätning analyserades totalt 21098 observationer.
En fjärrlastbil (60 ton) som kör 10 000 mil/år och sänker sin hastighet från 89 km/h till 80 km/h minskar bränsleförbrukningen med nästan 0,4 liter per mil och därmed de årliga koldioxidutsläppen med drygt 6 ton. Dessutom ger det en ekonomisk besparing på drygt 26 000 kr/år*. För ett åkeri med 100 fordon ger det en årlig besparing på 600 ton koldioxid och 2 600 000 kr*.
* Beräknat på en dieselkostnad av 12:50 kr/ liter

Om artikeln

Publicerad: 2012-03-01 07:42
Kategori:
Taggar: