Riskvärderingssystem ska öka laglydigheten

Återkommande tillståndsmätningar, ett utökat riskvärderingssystem och en gemensam strategi för tillsyn och kontroll av yrkestrafiken.Det är några av de åtgärder Transportstyrelsen och Rikspolisstyrelsen föreslår regeringen för att öka laglydigheten på vägarna.

I mars 2012 gav regeringen Transportstyrelsen och Rikspolisstyrelsen ett ”Uppdrag om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg”.

Under sommaren och hösten har de båda myndigheterna utfört så kallade tillståndsmätningar av buss-, gods- och taxitrafik. Dessutom har de arbetat med förslag till åtgärder och ändring av regelverk för att förbättra regelefterlevnaden.

Vid tillståndsmätningarna av godstransporter kontrollerades 341 lastbilar, 254 svenskregistrerade och 87 utlandsregistrerade. Några större skillnader mellan svenska förare/fordon och utländska noterades inte.
Kontrollerna visade att förarna överlag var nyktra, hade giltiga körkort och yrkeskompetensbevis.

När det gäller kör- och vilotider däremot hade ungefär 50 procent av förarna gjort sig skyldig till någon form av överträdelse av bestämmelserna. Drygt 30 procent av de kontrollerade lastbilarna och 20 procent av släpen hade någon form av brist. Nästan 20 procent fick anmärkning rörande lastsäkring, och drygt 40 procent bröt mot hastighetsbestämmelserna.

I oktober kom en delrapport, nu har en slutredovisning av uppdraget lämnats till regeringen.

För att förbättra laglydigheten föreslår nu Transportstyrelsen och Rikspolisstyrelsen bland annat att:
* Återkommande tillståndsmätningar ska genomföras vart tredje år och redovisas för regeringen.
* Rikspolisstyrelsen och Transportstyrelsen ska ta fram en gemensam strategi för tillsyn och kontroll av yrkestrafiken på väg senast den 30 juni 2013.
* Riskvärderingssystemet ska utvidgas i enlighet med EG-förordningen nr 1071/2009 och nationella förordningar anpassas till detta. Utökningen av riskvärderingssystemet innebär att Transportstyrelsen på ett systematiskt sätt får information om de brott och överträdelser som yrkestrafikföretag har gjort sig skyldiga till. Systemet ska ligga till grund för urval vid tillsynsarbetet. Den 1 januari 2015 ska riskvärderingssystemet börja tillämpas.

I ett pressmeddelande kommenterar Transportstyrelsens generaldirektör Staffan Widlert och rikspolischefen Bengt Svenson myndigheternas gemensamma uppdrag och de förslag som lämnats till regeringen.

– Det här uppdraget är ett viktigt första steg mot en gemensam strategi för tillsyn och kontroll av yrkestrafiken på väg. Vi ser också att riskvärderingssystemet blir ett i raden av verktyg och åtgärder för att öka regelefterlevnaden, säger Staffan Widlert.

– Med tillgång till riskvärderingssystemet kan polisen koncentrera sina kontroller till de största syndarna i yrkestrafiken. Detta kommer att bidra till en ökad trafiksäkerhet och en sundare konkurrens inom transportnäringen, hävdar Bengt Svenson.

Om artikeln

Publicerad: 2013-03-22 14:08
Kategori:
Taggar: