Eva första kvinnan i CITA:s styrelse

Bilprovningens kvalitets- och miljöchef Eva Morger har valts in som första kvinna någonsin i styrelsen för CITA (Comité International de l'inspection Technique Automobile). CITA är en global sammanslutning av 125 företag, myndigheter och organisationer auktoriserade att kontrollbesikta motordrivna fordon.

Den 15-17 maj träffas medlemsorganisationerna i CITA (Comité International de l’inspection Technique Automobile) i Sevilla, Spanien. CITA är en global sammanslutning av 135 företag, myndigheter och organisationer auktoriserade att kontrollbesikta motordrivna fordon.

Vid onsdagens årsmöte valdes Bilprovningens kvalitets- och miljöchef Eva Morger in som första kvinna någonsin i styrelsen för CITA. Eva har varit verksam i CITA i många år, bland annat är hon sedan 2006 ordförande i kvalitetsgruppen och leder arbetet med kvalitetssäkring och kompetenskrav för tekniker.

I slutet av 90-talet var CITA fortfarande nästan en rent europeisk organisation med färre än 50 medlemmar. Nu har antalet ökat till 125 och medlemmarna finns i alla världsdelar.

Målsättningen för CITA är att öka trafiksäkerheten och värna om miljön genom att gemensamt utveckla internationella standarder.

CITA verkar till exempel för är att elektroniska diagnossystem ska ingå i den årliga kontrollbesiktningen. Bilprovningen erbjuder redan kontrollen (E-diagnos) som en tilläggstjänst. Vid det pågående årsmötet håller Eva Morger också ett föredrag för övriga medlemmar om framgången för den nylanserade tjänsten.

Andra viktiga frågor är årlig kontrollbesiktning av äldre bilar och lätta lastbilar samt att motorcyklar och mopeder borde vara föremål för kontrollbesiktning i samtliga medlemsländer.

Om artikeln

Publicerad: 2013-05-16 11:29
Kategori:
Taggar: