TYA: 12 procent som nyanställs är kvinnor

12 procent av de lastbilschaufförer som nyanställs är kvinnor. Det uppger drygt 1 100 åkerier med över fem anställda som besvarat TYA:s arbetskraftsenkät. Och allt fler söker sig till transportutbildning i gymnasieskolan. Idag är 18 procent av eleverna i transportprogrammet kvinnor.

Vad är det då som gör att allt fler kvinnor söker sig till transportbranschen och sedan ser en framtid i transportbranschen?
TYA har gjort en förstudie i ämnet där ett antal kvinnor har fått tycka till kring olika frågeställningar.

Studien visar på faktorer som bland annat har med organisation och företagsledning att göra. Dessa skapar förutsättningar för kvinnor i branschen och för arbetsklimatet på arbetsplatsen. Det handlar inte alltid nödvändigtvis om tekniska frågor som exempelvis arbetsutrustning utan mer om själva attityden till yrkesrollen, hur man rekryterar och vilka förutsättningar och framtidsutsikter som finns.
Många faktorer berör också männen i transportbranschen.

Mer om detta går att läsa i TYAs rapport: ”Förstudie – Kvinnor i transportbranschen” som finns att hämta här!

Om artikeln

Publicerad: 2015-02-25 10:15
Kategori:
Taggar: