Ica i dialog om transportköp – med kvinnor i SÅ

Fredagen den 29 maj samlades i Malmö cirka 15 kvinnor med ledande befattning i sina åkeriföretag för att lyssna och ha dialog med Ica om transporter nu och i framtiden. 

Ica är en av landets största transportköpare. Man försörjer 1 350 butiker från i huvudsak fem lagerdepåer, Helsingborg, Kungälv, Kallhäll, Västerås och Borlänge. Kontrakterade fordon kör 10 000 mil om dygnet med en årlig volym på 350 miljoner kollin.

Åsa Meivert Rydén, ansvarig för verksamhetsutveckling Logistik och Avtal Kungälv, berättar att miljö, service, förbättringsfokus samt etik och socialt ansvar är fyra grundstenar som värderas i upphandlingarna innan priset på transporten värderas. Först när transportsäljaren presenterat på vilket sätt man uppfyller dessa fyra områden kvalificerar man sig till vidare diskussion.

Frågorna till Åsa från gruppen handlade om hur man följer upp de ställda kraven.

Ica förklarar att man har både intern och extern uppföljning men att man trots det upplever det som en utmaning att säkerställa att villkor och krav följs i varje enskild transport.

Bland annat därför tar Ica den pågående debatten om beställaransvar på allvar och förbereder sig på att uppfylla eventuellt kommande krav. Till exempel bättre information om underleverantörer, vilka de är och säkerställa att de arbetar enligt ställda villkor.

Åsa poängterar att Ica önskar utveckla och fördjupa samverkan med transportörer, fordonsleverantörer och bränsleleverantörer för att förbättra kommande transporter avseende exempelvis miljö och trafiksäkerhet. Bland annat ställs ett utsläppsmål på CO2 och inte krav på ett särskilt bränsle i upphandlingarna.

Åsa menar vidare att erfarenheter visar att transportsäljarna bäst kan lösa hur ställda mål kan uppnås.

Nätverket för kvinnor i Sveriges Åkeriföretag Syd uppskattade att lyssna och möjligheten till dialog. Särskilt uppskattas inbjudan till en utvecklad samverkan. Dock var gruppen överens om att lyfta arbetet till rätt nivå i respektive organisation och att den regionala samverkan är ett komplement till förbättringsarbetet.

För Ica medverkade även Håkan Kvist, Avtal och Logistik Helsingborg samt för bränsleleverantören Statoil, Regina Svensson.

Om artikeln

Publicerad: 2015-06-01 10:09
Kategori:
Taggar: