Zhero – för ökad trafiksäkerhet

Nu kraftsamlar Trafikverket och en rad andra aktörer för ökat engagemang i trafiksäkerhetsfrågor genom att lansera initiativet Zhero. Alla behöver hjälpas åt för att vi ska nå Nollvisionen. Trafiksäkerhet är en samhällsfråga där alla tjänar på att bidra – både organisationer och privatpersoner.

Organisationer som utformar vägsystemet eller utvecklar fordon, har ett stort ansvar för att skapa förutsättningar för trafiksäkerhet. Grunden är att det ska vara lätt att göra rätt i trafiken. När det sker en olycka ska systemet skydda användaren.

Trafikverket fortsätter med att vi också är beroende av att spelregler följs så att det finns möjligheter att överleva om olyckan är framme. Dit hör exempelvis att respektera hastighetsgränserna och att inte köra onykter. Om alla höll hastighetsgränsen skulle ca 100 liv räddas per år. Vad många inte vet är att fortkörning med 5–10 km/h har stor betydelse för konsekvenserna av en olycka, eller att nära 25 procent av alla dödsolyckor har koppling till rattonykterhet.

Även om Nollvisionens senaste etappmål nåddes, finns en del utmaningar att jobba vidare med. Exempelvis visar undersökningar att bara var tredje person anser att ett av de viktigaste beteendena för trafiksäkerheten är att hålla hastighetsgränserna.

Nollvisionen bygger på tre byggstenar: säkra vägar, säkra fordon och säkra användare. Inom Zhero fokuserar man på den säkra användaren. Vi som rör oss i trafiken behöver använda vägar, fordon och säkerhetsutrustning på ett ansvarsfullt sätt.

Intressant nog är i stort sett samtliga trafikanter eniga om att de själva visar hänsyn gentemot andra i trafiken. Mer än 9 av 10 instämmer i påståendet, säger Maria Krafft, måldirektör trafiksäkerhet på Trafikverket. Man anser alltså att det är övriga trafikanters bristande hänsyn som skapar sämre trafiksäkerhet, vilket visar att alla kan bidra till trafiksäkerhetsarbetet.

Zhero är en sammanslagning av zero/noll och hero/hjälte. Noll som i Nollvision, noll kilometer över, noll alkohol och narkotika i trafiken. Hjälte är den som visar omtanke i trafiken och därmed är med och bidrar till att rädda liv.

Zhero ska signalera vad som är önskat beteende och att man genom att ansluta sig till rörelsen, som aktör eller individ, står upp för en sund social norm som attraherar andra. Zhero ska bidra till förståelse för att man också kan bidra till andra hållbarhetsmål genom att agera trafiksäkert. Målet är att Zheros budskap blir något man vill stå bakom och vara en del av.

Aktörer inom Zhero är Trafikverket, Arbetsmiljöverket, Folksam, Göteborgs stad, MHF, NTF, Polisen, Safer, Stockholms stad, STR och Transportstyrelsen.

Maria Krafft avrundar.
– Tillsammans är vi Zhero – på väg mot Nollvisionen.

Vill du veta mer om Zhero, finner du det här.

Om artikeln

Publicerad: 2021-03-29 09:56
Kategori: Nyheter
Taggar: