Forskning visar: ”Felaktig bild av trafikpolisen gynnar ansvariga politiker”

Många är tacksamma för arbetet som trafikpolisen i Sverige gör för vägtransportbranschen och ser gärna att de får effektivare verktyg för att ”sätta åt buset”. Trafiksäkerheten och Nollvisionen är högst beroende av en fungerande kontrollverksamhet, liksom konkurrenssituationen inom näringen. Trots det, blir trafikpolisens verksamhet i mångt å mycket styvmoderligt behandlad, inte minst av cheferna i den egna myndigheten.
I det här avsnittet tar vi upp en forskningsrapport som ställer fakta mot den bild som Polismyndigheten själv vill ska synas utåt.

LYSSNA NU!

I det här avsnittet av ”En Riktig Chaufförspodd” har vi träffat Sören Wictorsson, före detta trafikpolis och lärare på polishögskolan. Han har bistått Stefan Holgersson, forskare och polis, i arbetet med den studie som vi tittat närmare på och som fokuserar på polisens trafiksäkerhetsarbete.

Myndigheten lägger idag ner stor möda på att bygga och marknadsföra sitt varumärke, men desto mindre tycks man bry sig om att vårda det. Det är den slutsatsen som poddredaktionen drar efter det drygt en timme långa samtalet med Sören och Stefan.

Vinklad information från polisen riskerar inte endast att allmänheten får fel bild av polisverksamheten, detsamma gäller för våra politiker som ju så klart får svårt att se var behovet av politiska insatser finns. Men det finns paradoxalt nog en fördel för en regering med det sistnämnda.
– Ansvariga politiker har ett intresse av att polisen har en bra verksamhet eftersom man vill bli återvald. Det gör att det finns en symbios här, att man vill att det ska se bra ut för att visa att man sköter politiken och styr landet på ett bra sätt, säger Stefan Holgersson.

Avsnittet presenteras i samarbete med:

Om artikeln

Publicerad: 2021-06-29 10:22
Kategori: Nyheter
Taggar: