Elonroad och Evias: ”Behövs större fokus på lättare fordon”

Igår presenterade Elisabeth Falemo, särskild utredare för elvägar, ett utlåtande om hur de svenska elvägarna ska regleras och finansieras. Förslaget innebär bland annat en tydlig struktur för införandet av elvägar i Sverige som första land i världen. ”Det är inte fel på förslagen i sig, men vi saknar fokus för även lättare arbetsfordon och privatbilismen”, säger Josephine Adorelle, vd på cleantechbolaget Evias, och Karin Ebbinghaus, vd på e-mobilitetsbolaget Elonroad.

I november 2020 meddelade regeringen att en särskild utredare för elvägar tillsatts. Elisabeth Falemo, tidigare generaldirektör för Elsäkerhetsverket, fick i uppdrag att analysera och föreslå hur en reglering av elvägar kan utformas och hur drift och underhåll av elvägar kan finansieras.

Igår presenterades utredningen där det bland annat föreslås att elvägarna ska vara en naturlig del av framtidens infrastruktur och finansieras genom att användaren betalar per laddad kilowattimme. Josephine Adorelle som utvecklar och underhåller elvägar, menar att det är ett bra första steg i den gröna omställningen, men att det samtidigt saknas en vision för privatbilism.

Det är glädjande att se att det är ett så pass lösningsorienterat och gediget utlåtande, fortsätter Josephine Adorelle, men uppdraget som den här elvägsutredningen har fått är för snävt.
– Att beröra lättare transporter så lite som man gör i utredningen är att blunda för en viktig del av transportsektorn. Jag har svårt att se hur regeringen ska kunna utforma de svenska elvägarnas framtid när man i beräkningarna knappt berör lättare fordon, och därmed helt missar exempelvis taxiverksamhet, matleveranser och den privata elbilskonsumtionen, säger hon.


Karin Ebbinghaus, vd
på det svenska e-mobilitetsbolaget Elonroad, har liknande åsikter.
– Elvägar minskar behovet av stora batterier och det blir därmed möjligt även för den som inte har en stor plånbok att vara med i klimatomställningen. När det också är fler användare av elvägarna delas finansieringen av fler, vilket innebär att användarna betalar mindre per kilowattimme. Det är helt avgörande för att Sverige och andra länder ska ha en chans att nå klimatmålen, säger hon.

Den svenska regeringen ser elektrifiering av vägtransporter som en viktig del för att kunna nå transportsektorns klimatmål till 2030. Dels har man inrättat en Elektrifieringskommission som har till uppdrag att påskynda elektrifieringen av transportsektorn, men man har även gett Trafikverket i uppdrag att planera för en utbyggnad av elvägar längs med statliga vägnätet. Tanken är att denna utredning som presenteras nu ska komplettera Elektrifieringskommissionens och Transportsektorns arbete.

Om artikeln

Publicerad: 2021-09-02 10:13
Kategori: Nyheter
Taggar: