Renovas Jobbspår-projekt blir modell för andra

Inom ramen för ”Jobbspår avfall” har Renova i två omgångar utbildat människor som tidigare aldrig haft ett jobb i Sverige. Idag har tio av dem någon form av anställning i koncernen. Projektet har också resulterat i en modell för integration genom arbete som kan appliceras på många andra verksamheter.

– Vi har ett tydligt mål – vi vill lyckas med vår egen kompetensförsörjning och samtidigt ta ett socialt ansvar, säger Sofia Westergaard, HR-specialist på Renova.

Renova har, i samarbete med Arbetsförmedlingen, ABF Vux, Göteborgs Stad och arbetsgivarorganisationen Sobona, testat och utvecklat en modell för hur man kan arbeta med integration och sysselsättning. En modell som Tillväxtverket synat i sömmarna och nu lyfter fram som ett vägledande exempel.

Tanken med utbildningen är att deltagarna så småningom ska kunna bli anställda som miljöarbetare på Renova, helst med C-körkort, eftersom efterfrågan på lastbilschaufförer är stor. På vägen dit passerar deltagarna ett antal ”grindar” där olika färdigheter valideras – språk, B-körkort, olika yrkeskunskaper, med mera.

Sofia Westergaard kan peka på flera framgångsnycklar som nu är en del av modellen. En av dem är att alla deltagare varit anställda på Renova med heltidslön under projektets gång.
– Det innebär att alla faktiskt haft en anställning och fått med sig ett tjänsteintyg, även de som av olika skäl inte fullföljt hela programmet. Deras färdigheter är validerade och dokumenterade och de vet hur det fungerar på en svensk arbetsplats. Alla har fått något av värde med sig.

En annan är att svenska språket lärts ut i tätt samarbete med verksamheten. Den vanliga SFI-svenskan har kompletterats med yrkestermer som ”kärl”, ”wellpapp” och ”tömning” men också ”arbetsmiljö” och ”kompledigt”.
– Det är till exempel jätteviktigt att kunna förstå instruktioner per telefon, förklarar Christopher de Flon, projektledare för Jobbspår avfall.

På Renova är man van vid att ha med sig och lära upp vikarier och praktikanter ute i verksamheten. Men Christopher de Flon berättar att det bjudit de anställda på extra utmaningar när det handlat om personer med väldigt små språkkunskaper och ofta även låg skolbakgrund.
– Vi har gjort en lång resa, säger han. Men från att det funnits en del skepsis i organisationen visar man nu både acceptans och stolthet. Medarbetarna har lärt sig pedagogik och tävlar nu nästan om vem som lyckas bäst med en adept.


Bland de två grupperna
om vardera cirka 18 personer är det idag sex från Jobbspår 1 som arbetar på Renova – fem som chaufförer och en på en återvinningscentral. Fyra personer från Jobbspår 2 som haft sommarvikariat har nu fått förlängning.

Flera fick gå klart programmet, trots att de inte kom så långt som till B- eller C-körkort.
– De fick möjlighet att komma vidare, säger Christopher de Flon. En tog körkort i efterhand och startade flyttfirma och en annan började läsa på universitetet. Flera har fått jobb hos andra arbetsgivare.

– Resultaten är väldigt bra om vi jämför med liknande insatser för målgruppen, säger Sofia Westergaard.

Nu pausar Renova sitt jobbspårsprojekt en tid, för att eventuellt ta ut en ny riktning längre fram.
– Kanske tittar vi på andra yrkesgrupper, som elektriker och mekaniker, säger Sofia. Vi ska också försöka hitta en bättre matchning redan från början, med deltagare som hunnit lite längre.

– Det är väldigt roligt att få dela med sig av vår modell som nu vi vet fungerar och kan vägleda andra företag och branscher. Jag tror stenhårt på att ett jobb är nyckeln till att komma in i samhället.

Om artikeln

Publicerad: 2021-09-10 10:06
Kategori: Nyheter
Taggar: