Sverige bidrar med 75 000 ton olja för att stabilisera oljemarknaden

Regeringen har beslutat att Sverige ska bidra med 75 000 ton olja ur beredskapslagren till Internationella energibyråns (IEA) gemensamma lageravtappning. Syftet är att stabilisera oljemarknaden och hantera en eventuell störning i tillförsel av olja till följd av Rysslands invasion av Ukraina.


– Risken för störningar på oljemarknaden har ökat markant efter Rysslands invasion av Ukraina. Marknadsläget var ansträngt redan innan invasionen. Det är nu viktigt att IEA:s medlemsländer skickar en samordnad signal om att IEA är redo att agera om oljetillförseln hotas, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

Den 1 mars 2022 enades IEA:s medlemsländer om en gemensam lageravtappning under en månad om totalt 60 miljoner fat olja från medlemsländernas beredskapslager.

Regeringens beslut avser 75 000 ton oljeekvivalenter, vilket motsvarar cirka 551 000 fat olja. Det innebär att Sverige bidrar med cirka 3 procent av det svenska beredskapslagret under perioden 18 mars-18 april 2022. Sveriges bidrag utgör knappt en procent av IEA-ländernas totala lageravtappning.

Det svenska bidraget till den gemensamma lageravtappningen har inte någon betydande påverkan på svensk försörjningstrygghet.

Sveriges exponering mot ryska energiprodukter är förhållandevis låg. I nuläget är myndigheternas bedömning att det inte finns någon akut risk för Sveriges energiförsörjning.

Om artikeln

Publicerad: 2022-03-17 15:03
Kategori: Nyheter
Taggar: Drivmedel IEA Olja