36 % av lastbilschaufförerna stannar inte vid stoppskylten

3 av 10 stannade inte vid stoppskylten när Riksförbundet M Sveriges klubbar gjorde stickkontroller på 18 orter över hela Sverige.
Mest ignorant är man i Kalmar, enligt undersökningen.

– Att inte stanna vid stopp är en mycket viktig trafiksäkerhetsfråga och det är oroväckande att så många som tre av tio inte respekterar stopplikten, säger Heléne Lilja, chef för kommunikation och samhälle på Riksförbundet M Sverige.

Förtroendevalda för tretton av Riksförbundet M Sveriges lokalklubbar och avdelningar har kontrollerat cirka 6 000 trafikanter på arton orter över hela Sverige. 30 procent stannade inte vid stoppskylten.

Bland bilister var det 27 procent som inte följde stopplikten. Högst andel laglydiga fanns inom gruppen motorcyklister, där 15 procent observerades strunta i stoppskyltarna. Sämst siffror återfanns bland cyklister och elsparkcyklister där 90 respektive 78 procent av trafikanterna inte åtlydde stopplikten.

36 procent av lastbilschaufförerna struntade också i stoppskylten.

M Sverige genomförde motsvarande undersökning 2013, 2016 och 2020. År 2013 gjordes 4 672 observationer, då visade resultatet att 32 procent trafikanterna inte stannade vid stopp. 2016 gjordes 3 162 observationer och då var det 23 procent av förarna som inte stannade vid stopp. Och 2020, då det observerades drygt 17 000 trafikanter, var resultatet 25 procent.

– Att resultaten inte förbättras tyder på behov av bättre information i skolor och från myndigheter för att stärka reglernas legitimitet. Stoppskyltarna sitter där de sitter av en god anledning. Förutom att det finns risk att man själv eller andra utsätts för fara så handlar detta om en trafikförseelse där bötesbeloppet är 2 500 kronor, säger Heléne Lilja.

Förare som struntar i stopplikten riskerar även att förlora körkortet:
”Utgångspunkten vid brott mot stopplikt är att man förlorar sitt körkort om brottet inte ses som ringa (5 kap. 3 § 4 punkten körkortslagen). Det är inte alltid körkortet återkallas, man kan få en varning istället (5 kap. 9 § första stycket körkortslagen).”
Källa: lawline.se

Om artikeln

Publicerad: 2022-12-15 09:39
Kategori: Nyheter
Taggar: M Sverige Trafikbrott Trafiksäkerhet