För att klara Sveriges klimatmål för transportsektorn till 2030 och för de nya EU-målen, måste regering och riksdag se till att inblandningen av biodrivmedel i bensin och diesel också kan öka. För att klara Sveriges klimatmål för transportsektorn till 2030 och för de nya EU-målen, måste regering och riksdag se till att inblandningen av biodrivmedel i bensin och diesel också kan öka.

Skattebefrielse för rena biodrivmedel till 2026

EU-kommissionens besked om att Sverige kan skattebefria rena och högblandade biodrivmedel är mycket välkommet. EU-beskedet innebär att buss- och taxiföretag kan fullfölja sina ambitioner att vara helt fossilfria och åkerier kan erbjuda andra företag fossilfria transporter. Beslutet välkomnas av såväl Enegrisfabriken som Svebio.

Det 4-åriga beskedet ger nu bränsleköparna en ro och en långsiktighet i sitt bränsleval, men för producenten är 4 år för kort för att leda till ett investeringsbeslut för en ny produktionsenhet. Här behöver Sveriges regering säkerställa en långsiktighet så att nya bioraff byggs i Sverige, säger Energifabriken.

De rena biodrivmedlen är i dag ett av de mest effektiva sätten att minska utsläppen från transportsektorn. Skattebefrielsen har varit helt avgörande för rena biodrivmedels konkurrenskraft gentemot fossila drivmedel och har hittills spelat en större roll för klimatomställningen än reduktionsplikten genom att företag själva getts möjlighet att påverka sina transportutsläpp, fortsätter Energifabriken.

För hundratusentals bilister ger det också möjlighet att köra sina bilar på klimatvänlig biodiesel eller etanolbränsle.
– Sammantaget ger det mycket stor reduktion av koldioxidutsläppen från transportsektorn, säger Gustav Melin, vd för Svebio, Svenska Bioenergiföreningen.
För att stimulera användningen av rena och högblandade biodrivmedel bör man nu avskaffa straffbeskattningen, malus, för bilar som körs på dessa drivmedel.

Skattebefrielsen för rena biodrivmedel är en politiskt succé, där Sverige är ett föregångsland.
– Nu kan vi öka takten på omställningen till ett förnybart samhälle, säger Henrik Fridholm marknadschef på Energifabriken.

Svebio säger att en dieselbil som körs på HVO100 ger totalt lika låga, eller lägre utsläpp, än en ren elbil. De bilar som körs på E85 ger avsevärt lägre utsläpp än bensinbilar.

Det finns fungerande distributionsnät för dessa bränslen och bilister som använder biodrivmedel kan åläggas visa att man använder förnybart bränsle för att få befrielse också från malus.
– Vi hade gärna sett att skattebefrielsen hade blivit tioårig, på samma sätt som för biogas. Men fyra år är mer än de ettåriga beslut som tidigare ofta beviljats. Det ger en viss arbetsro för berörda företag under de närmaste åren och bättre möjlighet för branschen att utvecklas. Däremot är det en otillräcklig grund för investeringar i ökad inhemsk produktion av biodrivmedel. För att mer produktion ska bli verklighet behövs andra styrmedel, säger Gustav Melin.

För att klara Sveriges klimatmål, för transportsektorn till 2030 och för de nya EU-målen, måste regering och riksdag se till att inblandningen av biodrivmedel i bensin och diesel också kan öka.

Svebio avslutar med att regeringen borde bjuda in till förutsättningslösa samtal om hur inblandningen kan öka, samtidigt som priset kan hållas nere för bilister och företag. Sverige måste fortsätta att vara en föregångare inom EU när det gäller klimatomställning av transportsektorn.

Om artikeln

Publicerad: 2022-12-16 14:37
Kategori:
Taggar: