Hämta din viltremsa hos Bilprovningen. På remsan finns all information som behövs vid en eventuell viltolycka. Foto: Bilprovningen. Hämta din viltremsa hos Bilprovningen. På remsan finns all information som behövs vid en eventuell viltolycka. Foto: Bilprovningen.

Över 60 000 viltolyckor på Sveriges vägar

Under 2022 skedde 61 753 viltolyckor i Sverige. Det visar en sammanställning av Nationella viltolycksrådet som Bilprovningen ingår i. Olyckorna måste minskas och avgörande är förarnas hastighet och uppmärksamhet.

Med viltolycka avses en sammanstötning mellan fordon på väg med vilt av arterna björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår eller örn. Olyckor med ren ingår inte i statistiken eftersom renar inte räknas som vilt.

När Nationella Viltolycksrådet (NVR) sammanställer viltolycksstatistiken för 2022 uppgår antalet viltolyckor till 61 753. Det är en minskning med 3 procent, motsvarande 1 884 olyckor, jämfört med 2021.

Det är positivt att viltolyckorna blivit färre men antalet är fortfarande för många.
– Därför hoppas vi nå ut med information till förare om saker att tänka på i förebyggande syfte, säger Charlotte Tverved som är hållbarhetsansvarig på Bilprovningen.

Hastigheten och uppmärksamheten hos föraren är helt avgörande för att minska antalet viltolyckor och varje procents sänkning är viktig, säger kriminalkommissarie Kenneth Kronberg, biträdande processledare för NVR. Samhällskostnaderna är över 15 miljarder årligen, för att inte tala om det lidande som förorsakas de vilda djuren.

Det är allra vanligast att kollidera med ett rådjur. Av det totala antalet viltolyckor som ägde rum under 2022 var 74 procent, motsvarande 45 396 kollisioner, med rådjur.

Jämfört med 2021 sjönk antalet olyckor med rådjur med 4 procent, från 47 405 till 45 396. Antalet kollisioner med älgar minskade med hela 13 procent, från 5 612 till 4 876. Antalet olyckor med vildsvin ökade däremot med 6 procent, från 5 147 till 5 467.

Det är stora variationer i antalet viltolyckor bland länen. Under 2022 hade Västra Götalands län högst antal med 9 687 och Norrbottens län lägst med 605. Generellt sett minskade antalet i norr, men ökade i söder.

Som förare kan du bidra genom att vara vaksam på vägarna och framför allt från skymning till gryning. Sannolikheten för olyckor ökar på medelstora vägar som saknar viltstängsel. Statistiken visar också att flest olyckor sker på hösten och vintern.

Hämta Nationella viltolycksrådets viltremsa hos Bilprovningen (se bilden) och förvara den i fordonet. På remsan finns information om hur viltolyckor kan förebyggas och vad som måste göras om en olycka inträffar.

Om en olycka inträffar ska i första hand eventuella skadade tas om hand och andra trafikanter varnas genom att sätta ut en varningstriangel. Därefter rapporteras olyckan via 112 varpå Polisen skickar en eftersöksjägare för att spåra djuret och eventuellt avliva det för att förkorta lidandet. Platsen för sammanstötningen markeras med viltremsan.

Om artikeln

Publicerad: 2023-04-25 10:49
Kategori: Nyheter
Taggar: Bilprovningen Nationella Viltolycksrådet NVR Polisen Trafiksäkerhet viltolycka