Autonoma bussar RISE Arlandastad Group VY. Foto: RISE. Autonoma bussar RISE Arlandastad Group VY. Foto: RISE.

Världsunikt projekt – fullstora självkörande elbussar

Arlandastad Group har tillsammans med RISE, Vy, Adastec och Applied Autonomy, påbörjat ett unikt projekt med fullstora autonoma bussar i Explore Arlandastad. Målet är kommersiell trafik mellan Arlandastad och Stockholm Arlanda Airport, en av många sträckor inom Arlandaområdet som har efterfrågan på ökad tillgänglighet.

I ett första steg säkerställer de att alla förutsättningar finns på plats innan man går vidare till teststadiet. Projektet kan bli en av världens första pilotstudier med autonoma bussar av den här typen. Ambitionen är att ta fram en hållbar mobilitets lösning som är fördelaktig inte bara för företag och individer i området, utan också samhället i stort.
– Projektet sätter såklart också Sverige på kartan som ett land i framkant i satsningen på autonoma fordon, säger Anna Stenströmer, hållbarhetsansvarig Arlandastad Group.

Under projektets första sex månader fokuserar den upprättade projektgruppen på säkerhetsaspekter, behov av stödjande infrastruktur och lagstiftning. Därefter testas en pilotbuss innan man övergår till kommersiell trafik. Projektet finansieras av Vinnova och leds av RISE.

I förstudien ligger fokus på genomförbarheten av autonoma bussar utifrån ett systemperspektiv där man kommer se till bland annat infrastruktur, resebeteenden och teknologi. Projektets område har stort potential och det har identifierats ett verkligt resbehov där.
– Genom att införa autonoma mobilitetstjänster kan man förbättra tillgänglighet, hållbarhet och skapa ekonomiska fördelar för verksamheter, organisationer och hela regionen, förklarar Mahdere DW Amanuel, Senior forskare och projektledare på RISE.

De fullstora autonoma bussarna blir först ut i Sverige, men finns på teststadie i andra länder som Norge. Projektets koppling till en flygplats blir världsunikt och tekniken för att skapa bussarna finns redan tillgänglig genom teknikleverantörerna Applied Autonomy och Adastec. Projektet är ett första steg mot en fullskalig introduktion av autonoma bussar i Sverige.

Under projektet kommer det att utvärderas vilka ytterligare fördelar som bussarna ger utifrån ett socialt- miljö och hållbarhetsperspektiv.

Om artikeln

Publicerad: 2023-04-17 13:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Arlanda Arlandastad Group Autonoma Elbussar RISE Vinnova