Nytt lager skapar nya jobb och möjligheter. Nytt lager skapar nya jobb och möjligheter.

PostNord TPL satsar stort i Norrköping

Postnord TPL är en av de marknadsledande inom tredjepartslogistik. Just nu bygger man ett nytt lager i Norrköping. Lagret, som planeras vara i drift från april nästa år, kommer att omfatta cirka 62 500 kvadratmeter och fungera som hem för både befintliga och nya kunder.

Postnord TPL har under flera år behövt mer utrymme för sin verksamhet på grund av ökad efterfrågan. Det nya 62 500 m2 stora lagret kommer att ge företaget möjlighet att expandera, bli mer kostnadseffektivt och anpassa sig till kundernas behov.

Satsningen på den befintliga kunden Stadium Outlet kommer också att bidra till fler arbetstillfällen. Totalt förväntas personalstyrkan öka med cirka 50 medarbetare från nuvarande 400 anställda.

Det nya lagret är inte bara viktigt för Postnord utan också positivt för Norrköping som region.
– Det innebär tillväxt för vår verksamhet och skapar möjligheter för lokala företag och arbetstagare. Vi kan nu erbjuda nya kunder en flexibel lagerlösning som uppfyller framtidens krav på automatisering, miljöcertifiering och energieffektivitet. Dessutom ger Norrköpings geografiska läge oss fördelar för att attrahera nya kunder och expandera befintliga samarbeten, som med Stadium,” förklarar Daniel Eriksson, regionchef på Postnord TPL.

Norrköping erbjuder goda förutsättningar för effektiv logistik för företag med kunder i Sverige och övriga Norden. Stadens strategiska läge med välutvecklade förbindelser via tåg, flyg, båt och bil, samt närhet till godsstråket mellan Göteborg och Malmö och Storstockholmsregionen, gör det till en idealisk plats för logistikföretag.

Det nya lagret kommer även att fungera som Postnord TPL:s regionkontor, och i samband med detta har stort fokus lagts på att skapa en trivsam arbetsmiljö. Bland annat kommer personalen att ha tillgång till gym.

Målet är att fastigheten ska bli ett referensobjekt för andra TPL-regioner med planer på att expandera.

Med tanke på omsorgen om de anställdas arbetsmiljö, kontaktar vi Postnord för att fråga hur det kommer att bli för chaufförer som behöver toalett och dusch samt trygg övernattning när så behövs.

Postnord svarar att den trevliga arbetsmiljön har lika stort fokus på produktionens kontor, matsal, omklädningsrum och aktivitetsrum, som på regionkontorets.

Kravnivån är densamma.
– När det gäller chaufförer byggs det ett pentry med kaffemaskin, micro och sittplatser. Men även möjlighet till WC och dusch. När det gäller uppställning av fordon för dygnsvila utanför lastnings- eller lossningstiden finns ingen möjlighet av både platsbrist och försäkringskrav, säger Postnord.

Om artikeln

Publicerad: 2023-05-03 11:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Arbetsmiljö Chaufförer Godslager Godstransport Postnord TPL Sanitära Faciliteter Tredjepartslogistik Vägtransport