Foto: Volvo Lastvagnar Foto: Volvo Lastvagnar

Mattsson Åkeri testar elektriskt 74-tonsekipage

Volvo Lastvagnar har levererat en eldriven lastbil för tunga transporter till Mattsson Åkeri i Göteborg. Ekipaget klarar en bruttovikt på 74 ton.

Allt fler svenska åkerier börjar nu investera i eldrivna lastbilar. Mattsson Åkeri i Göteborg är ett av dem, företaget har köpt tre tunga, eldrivna lastbilar av modellen Volvo FH från Volvo. Sedan ett par veckor körs en av lastbilarna i test i containertrafik i hamnområdet i Arendal.

Testet är ett så kallat HCT-projekt (High Capacity Transport). Ekipaget med två trailers är 32 meter långt och klarar en bruttovikt på 74 ton. Högkapacitetstransporter på väg kan minska bränsleförbrukningen med upp till 40 procent för enskilda fordon, enligt Trafikverket.

– Vi vill visa att helelektriska lösningar fungerar också i applikationer med höga tågvikter och hög nyttjandegrad. Tillsammans med Mattssons, Trafikverket och flera andra partners tittar vi nu på hur vi kan optimera driften av ellastbilen inklusive hur laddning ska ske på mest effektiva sätt, säger Lena Larsson, projektledare HCT-projektet inom Volvos teknikorganisation.

Ellastbilen är en Volvo FH Electric 6X4 och laddas med grön el vid de två snabbladdare på 180 kW som Mattsson Åkeri har installerat i företagets depå i Arendal. På sikt ska lastbilen även rulla mellan Göteborg och Borås.
– Att köra länge och tungt med el fungerar väldigt väl så här långt. Vi får med oss lika mycket last som med en dieselbil. Lastbilen rullar 12 timmar om dan med ett stopp för laddning när chauffören tar rast. Vi laddar med grön el och får därmed inga Co2-utsläpp. Eldriften innebär också en bättre arbetsmiljö för chauffören, säger Jan-Olof Mattsson, vd på Mattsson Åkeri.

Fakta – Högkapacitetstransporter (HCT)

High Capacity Transports (HCT) innebär att fordonets längd och/eller bruttovikt tillåts öka, vilket möjliggör att en större last kan transporteras per fordon. HCT kan appliceras på alla drivlinor.

Tanken är att HCT ska bidra till lägre transportkostnader, minskad miljöpåverkan, högre trafiksäkerhet, minskat vägslitage och lägre underhållskostnader.

I Sverige är det tillåtet att köra 74 ton (BK4 vägnät) och att testa, med tillstånd från myndigheter, lastbilskombinationer på upp till 34,5m och 100 ton på ett avgränsat vägnät. Förberedelser görs för 34,5m på ett begränsat vägnät i närtid.

I Finland är det tillåtet att köra med 76 tons totalvikt och 34,5m ekipage på de flesta vägar. I övriga Europa finns ett antal pågående och planerade HCT-projekt.

Om artikeln

Publicerad: 2023-06-27 11:45
Kategori: Nyheter
Taggar: Elektrifiering Företagsnyheter Mattsson Åkeri Volvo Lastvagnar