Foto: Beowulf Mining Foto: Beowulf Mining

Så ska framtidens hållbara gruvtransporter bli verklighet

Självkörande fordon med eldrift, transportband och pipelines. Det var några av de innovativa idéer som togs fram när Jokkmokk Iron bjöd in forskare, myndigheter och näringslivet till en heldagsworkshop för att diskutera logistiklösningar för framtidens hållbara gruvverksamhet.

Jokkmokk Iron har ambitionen att öppna en hållbar gruva som på sikt bidrar med cirka 500 jobb till regionen, allt som en del av den pågående gröna omställningen i norra Sverige. En avgörande fråga för alla gröna aktörer i norr är transportmöjligheterna som i sig är vitala för att lyckas med den satsning som regionen, Sverige och världen efterfrågar och behöver.

Jokkmokk Iron arrangerade därför en workshop i Luleå under förra veckan med syfte att diskutera möjliga logistiklösningar för att transportera malmen från Kallak/Gállok ut till E45:an. På workshopen deltog ett 15-tal sakkunniga, specialister och forskare inom transport och logistik från bland annat Luleå tekniska universitet, berörda myndigheter samt från näringslivsaktörer som Sweco, BDX, Roxon och Nordkonsult.

– Vill man på allvar vara en del av den gröna omställningen är det av yttersta vikt att hitta en transportkedja som är fossilfri och därför kikar vi på alla de nya och innovativa möjligheter som utvecklas i snabb takt just nu. Logistikworkshopen var den första i en serie möten med målsättningen att identifiera möjliga hållbara logistiklösningar för att transportera malmen från Kallak ut till Inlandsbanan, vidare till Stambanan eller Malmbanan för att nå hamnarna i såväl Östersjön som vid Atlanten säger Ulla Sandborgh, vd på Jokkmokk Iron.

Grunduppdraget under workshopen var att tillsammans hitta lösningar för att transportera 7500 ton malm per dag från Kallak till Jokkmokk. Idéer och tekniska lösningar presenterades och analyserades utifrån kriterierna miljöpåverkan, kostnad, tid och teknik.

Följande fyra alternativ identifierades utan rangordning och kommer att tas vidare för fortsatt utvärdering och analys:

  • Industriväg med möjligheter till eldrift och självkörande fordon.
  • Transportband med sträckning ovan gjord.
  • Pipeline med en sträckning både ovan och under jord.
  • Industrispår för tåg.

Utöver transporterna mellan Kallak och Jokkmokk pågår även djupgående diskussioner kring Inlandsbanans kapacitet och behov av upprustning.

Jokkmokk Iron och Inlandsbanan AB har i samförstånd valt att gå vidare med ett projekt som bygger på att upprusta sträckan Arvidsjaur-Gällivare till en standard som motsvarar näringslivets behov av transporter på järnväg.

En upprustning av Inlandsbanan skulle skapa en efterlängtad redundans i järnvägsnätet, ett nät som idag är ansträngt och skört för såväl godstransport som nationell säkerhet, skriver Jokkmokk Iron i ett pressmedelande.

Om artikeln

Publicerad: 2023-06-19 12:59
Kategori: Nyheter
Taggar: Gruvtransporter Jokkmokk Iron Miljö