Foto: Helsingborgs Hamn Foto: Helsingborgs Hamn

Strejk och lockout – Här och då kan hamnarna stängas

Nu utökar Sveriges Hamnar sina motåtgärder efter att Svenska Hamnarbetarförbundet varslat om nya stridsåtgärder under veckan.

– Sveriges Hamnar har erbjudit Svenska Hamnarbetarförbundet ett kollektivavtal som är likalydande det Hamn- och Stuveriavtal som Sveriges Hamnar har ingått med Svenska Transportarbetareförbundet (ett så kallat andrahandsavtal), precis som Svenska Hamnarbetarförbundet har tecknat två gånger tidigare, säger Johan Grauers, förhandlingschef vid Sveriges Hamnar.

Trots medling och ett erbjudande om ett nytt andrahandsavtal väljer Hamnarbetarförbundet att tacka nej till detta och har i stället utökat sina stridsåtgärder.
– Hamnarbetarförbundets utökade stridsåtgärder handlar till stor del om att tränga undan det redan existerande avtalet – med Transportarbetarförbundet. Vi kommer att svara på detta, det hamnarna nu behöver är lugn och ro samt fokus på verksamheten, fortsätter Johan Grauers.

– Sveriges hamnar är en del av Sveriges kritiska infrastruktur. Ett enda oceangående containerfartyg som anlöper en svensk hamn kan transportera samma mängd gods som 300 godståg eller 5 000 lastbilar. Redan nu passerar cirka 90 procent av svensk utrikeshandel en svensk kajkant någonstans i transportkedjan. Konsekvenserna låter inte vänta på sig, det blir färre och dyrare varor i butikerna och drabbar hela samhället, kommenterar Johan Grauers HF:s nya stridsåtgärder.

Fakta om vidtagna motåtgärder:

Sveriges Hamnar varslar om så kallad spegellockout omfattande samtliga medlemmar i Svenska Hamnarbetarförbundet och dess avdelningar vid följande tidpunkter och företag:

  • Helsingborgs Hamn AB, 556024–0979, från och med den 6 juli 2023 kl. 09.30 till och med den 11 juli kl. 23.59
  • Gothenburg Ro/Ro Terminal AB, från och med den 6 juli 2023 kl. 09.30 till och med den 11 juli kl. 23.59
  • APM Terminals Gothenburg AB från 9 juli 2023 kl. 00.01 till och med 11 juli kl. 23.59
  • SCA Logistics AB i Holmsund från 9 juli 2023 kl. 00.01 till och med 11 juli kl. 23.59

Fakta: Vad är en spegellockout?

Om arbetsgivare använder lockout är det ofta så kallad spegellockout som innebär att arbetsgivaren lockoutar de arbetstagare som facket har tagit ut i strejk. Det är en åtgärd som inte trappar upp konflikten. Spegellockouten innebär i detta fall att berörda medlemmar i Svenska Hamnarbetarförbundet är utestängda från arbete utan lön samt är förbjudna att uppehålla sig på mark eller i byggnader som tillhör arbetsgivaren.

Om artikeln

Publicerad: 2023-06-29 15:50
Kategori: Nyheter
Taggar: Hamnarbetareförbundet Lockout Strejk Transportarbetarförbundet Transportföretagen