Trucksters utvecklar stafett-transporter i Europa

Volvo Group Venture Capital AB investerar i Madridföretaget Trucksters, en transportoperatör som tillhandahåller lastbilstransporter genom ett innovativt system för stafett-transporter baserat på big data och artificiell intelligens.

Företaget Trucksters använder avancerade algoritmer och AI för att kunna erbjuda långväga stafett-transporter genom Europa som ger snabbare, säkrare och mer hållbara transporter.
– Vi är imponerade av vad Trucksters har åstadkommit och ser att Volvokoncernen kan tillföra betydande strategiskt värde till utvecklingen av deras verksamhet. Med ett växande behov av godstransporter kan det system Trucksters erbjuder ge en solid struktur för elektrifiering av långväga transporter men också för autonoma lösningar i en framtid, säger Martin Witt, vd för Volvo Group Venture Capital.

Trucksters grundades 2018 av Luis Bardají, Gabor Balogh och Ramón Castro och har som mål att effektivisera den globala vägtransportindustrin och förbättra livskvaliteten för lastbilsförare. Trucksters tjänst minskar transittiden för långväga transporter med upp till 50 procent genom att lastbilar kontinuerligt kan vara i rörelse med hjälp av stafettstationer.

I dag hanterar det snabbväxande företaget fyra logistikkorridorer från Spanien till Väst- och Östeuropa samt Storbritannien. Längs med korridorerna har Trucksters fasta stationer där en lastbilsförare byter sin påhängsvagn med en annan lastbil och förarna vände och fortsätter med den nya lasten mot dess slutstation. Man kan på så sätt minska stopptid för lasten och göra det möjligt för föraren att kunna kom hem igen.

Volvo Group Venture Capital grundades 1997 och investerar globalt i venturebolag. Målet är att driva transformation genom att bidra till utveckling av nya tjänster och affärsmodeller och att främja samarbeten mellan små innovativa bolag och Volvokoncernen. Marknadstrenderna som skapar framtidens transportmarknad i kombination med Volvokoncernens strategiska prioriteringar definierar investeringssegmenten: Logistiktjänster, Områdeseffektivisering, Elektrifiering och Klimatrelaterade investeringar.

Transaktionen har ingen betydande inverkan på Volvokoncernens resultat eller finansiella ställning.