Fraktkedjan och Uddevalla Lastbilcentral går samman

Lastbilscentralerna Fraktkedjan och Uddevalla Lastbilcentral går samman i en gemensam koncern, vilket kommer att stärka företagens position i Västsverige
och Bohuslän. Den sammanslagna verksamheten förväntas generera en omsättning på över 1 miljard kronor per år.

– Inom transportbranschen ökar kraven snabbt gällande modern teknik, fossilfria transporter och digitalisering. Genom sammanslagningen av Fraktkedjan och Uddevalla LBC samlas fler
delägare i den gemensamma centralen och vi kan fortsätta vara en stark och stabil lastbilscentral för våra kunder och entreprenörer, förklarar Joakim Simme, vd för Fraktkedjan.

Uddevalla LBC och Fraktkedjan är två etablerade lastbilscentraler som kompletterar varandra både regionalt och affärsmässigt. Genom sammanslagningen kommer bolagen tillsammans att
nå en miljardomsättning och fortsätta erbjuda transporter med tillhörande tjänster genom sina delägare, som tillsammans äger cirka 430 fordon.

– Vi blir större och starkare, men våra kunder kommer inte att märka några större skillnader i det dagliga. Personalen och verksamheterna blir kvar i Uddevalla, Mölnlycke, Stenungsund och
Skene. De korta beslutsvägarna och den personliga kontakten kommer att bestå, men genom att dela vissa stabsfunktioner på en större omsättning kan vi fortsätta hålla priserna nere, säger
Roger Johansson, styrelseordförande, Uddevalla LBC.

Genom att förena resurser och kompetenser hos Fraktkedjan och Uddevalla LBC kommer det sammanslagna företaget att vara i en stark position för att utveckla sitt kunderbjudande och öka
sin konkurrenskraft.

– Vi är fortfarande en ägarstyrd lastbilscentral. Det här är en sammanslagning där både åkarna och kunderna ska vara vinnarna. Tillsammans kan vi mer, säger Joakim Simme, Fraktkedjan.

Både Fraktkedjans och Uddevalla LBC:s årsstämmor har röstat för en sammanslagning som beräknas vara klar under hösten 2023, och på sikt kommer båda bolagen att verka under
varumärket Fraktkedjan.

Om artikeln

Publicerad: 2023-07-06 13:36
Kategori: Nyheter
Taggar: Ekonomi Företagsäffärer Fraktkedjan Uddevala LBC