Med mikrofoner på ett avstånd av 7,5 meter, mättes bullret i lika scenarier. Foto: MAN Bus & Truck. Med mikrofoner på ett avstånd av 7,5 meter, mättes bullret i lika scenarier. Foto: MAN Bus & Truck.

MAN:s eTruck 50 procent tystare än dieselmotsvarigheten

MAN säger att deras nya eTruck-modeller har visat sig vara 50 procent tystare än deras dieselmotsvarigheter. Att så var fallet upptäcktes genom företagets deltagande i den statligt sponsrade "Mobility Study on Low-Noise Logistics", utförd av Fraunhofer Institute for Material Flow and Logistics IML.

Syftet med studien är att ta fram standarder för mätning av buller vid leverans. Studien drog slutsatsen att elektriska lastbilar, särskilt i låga hastigheter, uppfattas som bara ungefär hälften så högljudda som jämförbara diesellastbilar.

För att kunna klassificera bullerutvecklingen för MAN eTruck ännu bättre, drog Michael Wirtz, projektledare för mätningarna på Peutz Consult GmbH, en parallell med konventionellt körda personbilar: ”Med en ljudeffektnivå på cirka 49 dB(A)/m vid 20 km/h, eTruck är bara 1dB ”högre” än personbilen med 48 dB(A)/m.”

Primärt handlar det om att minska utsläpp, men med det kommer även en tydligt märkbar bullerreduktion. Wirts säger att: ”Våra nya MAN eTrucks kan även användas under tider då buller annars utgör ett problem, vill säga sent på kvällen eller tidigt på morgonen. Det innebär att de öppnar upp för ett mycket brett användningsområde och en hög grad av flexibilitet för våra kunder. Det innebär användning upp till 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan.”

När det gäller bullerstandarder noterar MAN att exempelvis Nederländerna har utvecklat bullerskyddsstandarden PIEK. För att erhålla certifiering för till exempel nattleveranser, ljudtestas lastbilar och transportutrustning. De får inte överskrida de föreskrivna decibelgränserna på ett avstånd av 7,5 meter. Samtidigt, i Tyskland, bedöms bulleremissioner enligt TA Lärm (Technical Instructions on Noise Protection.

Det fullständiga resultatet av studien förväntas publiceras i början av 2024. Data för den samlades bland annat in under en serie mätningar på MAN-testbanan i München. Experter skickade ut MAN eTruck och en konventionell dieseldriven MAN TGX 18.510 i samma viktklass på banan och mätte deras ljudnivå.

De aktuella fordonen var trailerdragare med en totalvikt på 40 ton. Mätcentret Peutz Consult GmbH utförde mätningarna på uppdrag av Fraunhofer IML. Olika scenarier simulerades och bullret mättes.

Om artikeln

Publicerad: 2023-07-18 09:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Bullernivå Diesellastbil MAN MAN eTruck Miljö