Miljöinformation på drivmedel blir fråga för Förvaltningsrätten

Energimyndigheten vägrar att hörsamma Gröna Mobilisters begäran att utföra tillsyn av drivmedelsleverantörer som inte ger lagstadgad miljöinformation om sina drivmedel. Begäran är ett led i en rättslig prövning av frågan om plikten att ge miljöinformation gäller alla leverantörer, eller endast de stora. Gröna Mobilister överklagar nu myndighetens vägran för att tvinga fram ett juridiskt avgörande.

Energimyndigheten menar att mindre drivmedelsleverantörer slipper samtliga krav att lämna miljöinformation om sina drivmedel. Gröna Mobilister anser att plikten att ge sådan konsumentupplysning gäller alla. Tvisten har sin grund i olika tolkningar av paragraf 11 a–b i drivmedelsförordningen.

Per Östborn projektleder Gröna Mobilisters kampanj ”Vi Vill Veta”. Han kommenterar:
– Som jämförelse vore det absurt att ställa krav på energideklaration av kylskåp som säljs i en stor butik, samtidigt som köparen inte får någon information alls om kylskåpets energiförbrukning om hon köper det i en liten butik.

Den 8 juni 2023 lämnade Gröna Mobilister in en begäran till Energimyndigheten att utföra tillsyn av fyra mindre drivmedelsleverantörer som inte publicerar föreskriven miljöinformation på sina webbplatser. Avsikten var att få till stånd rättslig prövning av frågan. Om Energimyndigheten vid tillsyn ger leverantörerna fortsatt frisedel från informationsplikten kan Gröna Mobilister överklaga detta beslut till domstol.

Gröna Mobilister riktar ingen kritik mot de aktuella leverantörerna. De har i god tro underlåtit att publicera miljöinformation, eftersom Energimyndigheten menar att det inte är ett krav som träffar dem.

Energimyndigheten har meddelat att den inte kommer att inleda tillsyn av de fyra drivmedelsleverantörerna i enlighet med Gröna Mobilisters begäran. Föreningen överklagar nu detta beslut till Förvaltningsrätten i Linköping för att tvinga fram ett juridiskt avgörande.

– Både leverantörer och myndigheter vill rimligen veta vilka krav de ska förhålla sig till, säger Per Östborn. Det är i alla parters intresse att avgöra denna fråga så snart som möjligt.

Leverantörerna som berörs av tvisten säljer en mindre andel av alla drivmedel i Sverige, men driver flera hundra tankstationer. Miljöinformation om deras produkter är därför relevant både för privatpersoner och större upphandlare.

Betydelsen av konsumentupplysning för att ro omställningen av transportsektorn i hamn blir större i takt med att andra, mer kraftfulla styrmedel som miljöbilsbonus och reduktionsplikt tas bort eller försvagas.

– Vi har nyss diskuterat kravmiljöinformation om bilar på Almedalen, säger Gröna Mobilisters ordförande Jesper Johansson. Både politiker och bilbransch bejakar transparens. Vi hoppas att Energimyndigheten gör detsamma, att de tolkar regelverket om miljöinformation om drivmedel i enlighet med alla konsumenters intresse.

Om artikeln

Publicerad: 2023-07-07 09:17
Kategori: Nyheter
Taggar: Energimyndigheten Gröna Mobilister Mdklr Miljöinformation