Utländska vägar mycket bättre än Storbritanniens säger förare

Många har synpunkter på det undermåliga underhållet av svenska vägar, men en undersökning av brittiska RAC visar att en överväldigande majoritet av brittiska förare tycker att vägarna de har kör på i andra europeiska länder gör att Storbritanniens potthålsbemängda vägar är en skam.

Så många som 72 procent av förarna som har erfarenhet av att köra utomlands tycker att tillståndet på vägarna, som exempelvis antalet och allvarligheten av potthål, är sämre i Storbritannien än i andra länder. Endast 8 procent säger att Storbritannien klarar sig bättre.

Nedskräpning är ett annat problem. Mer än sex av tio (62 %) säger samtidigt att skräp vid vägkanten är ett mindre problem utomlands än i Storbritannien. Endast 7 procent tycker att vägarna i Storbritannien är de renaste.

Faktum är att av de 14 olika aspekterna av vägar och körning RAC bad förarna att jämföra mellan Storbritannien och andra europeiska länder, så klarar sig Storbritannien bäst endast i en kategori – lättheten att förstå vägskyltarna. 38 procent av förarna säger att de tycker det är lättare med vägskyltarna hemma än utomlands. Nästan hälften (49 %) anser dock att det är liten eller ingen skillnad och 13 procent säger att de tycker att utländska vägskyltar är tydligare.

När det gäller motorvägshastigheter sade ungefär hälften (53 %) av förarna att de ser liten skillnad i antalet personer som kör för fort oavsett om de är hemma eller utomlands, men en tredjedel (32 %) sade att problemet var mindre förekommande i andra länder. Hälften (53%) sade att de inte upplever någon skillnad mellan brittiska och EU-länders förare. 28 procent tyckte att utländska bilister kör bättre jämfört med en femtedel (21 %) som menar att Storbritannien bilister kör bättre.

Sammantaget ansåg fyra av tio förare att upplevelsen av att köra utomlands är bättre utomlands än den är i Storbritannien, med endast en fjärdedel (24 %) som sade att de föredrar att köra i Storbritannien.

RAC europeiska talesperson Rod Dennis säger att RAC:s rapport helt dömer ut tillståndet av de brittiska vägarna. ”Vi har sagt i åratal att med tanke på hur mycket förare betalar i skatt, så är det på gränsen till löjligt. Utländska vägar är helt enkelt bättre än de brittiska”, säger Dennis.

Förutom ”potthålskrisen”, menar förare att nedskräpning vid vägkanterna är mycket mindre utomlands än i Storbritannien.

RAC uppmanar förare som vare sig de hyr ett fordon när de ska köra utomlands eller om de tar sina egna fordon med, att de ska ha tillräckliga försäkringar för möjliga, men olyckliga händelser.

Om artikeln

Publicerad: 2023-07-31 09:34
Kategori: Nyheter
Taggar: Nedskräpning Potthål RAC Storbritannien vägstandard