Dachsers andel i det nya bolaget är 80 procent vilket stärker och kompletterar företagets europeiska nätverk för vägtransport. Dachsers andel i det nya bolaget är 80 procent vilket stärker och kompletterar företagets europeiska nätverk för vägtransport.

Dachser och Fercam etablerar joint venture i Italien

Ett långvarigt partnerskap leder nu till en joint venture inom styckegods och kontraktlogistik. Fercam kommer att flytta över sina divisioner Distribution (styckegods) och Logistics (kontraktlogistik) till ett joint venture tillsammans med Dachser. Partnerskapet kommer gå under namnet ”Dachser & Fercam Italia S.r.l.”.

Dachsers andel i det nya bolaget är 80 procent vilket stärker och kompletterar företagets europeiska nätverket för vägtransport. Överlåtelsen måste först godkännas av berörda konkurrensmyndigheter.

Enligt avtalet som undertecknats av de två företagen kommer Fercam till slutet av året att knoppa av sina divisioner Fercam Distribution (styckegods) och Fercam Logistics (kontraktlogistik) från Fercam AG och integrera dem i det nya bolaget. Dessa två divisioner, som sysselsätter 920 personer på 43 platser i Italien, genererade cirka 400 miljoner euro i intäkter under 2022.

Från och med början av 2024 kommer det fristående bolaget att verka under namnet Dachser & Fercam Italia S.r.l.och rapportera direkt till Alexander Tonn, COO för Road Logistics hos Dachser. Liksom tidigare kommer verksamheten inom styckegods och kontraktlogistik i Italien att ledas av Fercams distributions- och logistikchef, Gianfranco Brillante och hans erfarna team, vars expertis kommer att skapa kontinuitet på den italienska marknaden. Fercam AG kommer att äga 20 procent av aktierna i Dachser & Fercam Italia S.r.l.

Fercam Transport (nationella och internationella väg- och järnvägstransporter), Fercam Air & Ocean och Fercam Special Services (konst, mässor och evenemang, hemleveranser, flytt och omlokalisering samt arkiv- och dokumenthantering), inklusive alla internationella dotterbolag, ägs fortsatt enbart av Fercam AG och kommer inte att ingå i det nya joint venture bolaget. Fercam planerar att främja fortsatt tillväxt och internationalisering av dessa divisioner i framtiden.

Dachsers affärsområde European Logistics hade tidigare inga egna kontor i Italien, så samriskbolaget kommer inte att medföra några dubbla strukturer. Alla anställda på Fercams distributions- och logistikavdelningar kommer att arbeta för Dachser & Fercam Italia. Dachsers förvärv av aktier i dessa två divisioner är också en symbol för företagets åtagande att göra ytterligare, hållbara investeringar vid sina italienska anläggningar.

Efter det långvariga samarbetet är Dachser och Fercam redan helt synkroniserade när det gäller den operativa hanteringen av styckegods. Fercam fokuserar på att kontinuerligt investera i sina logistikanläggningar, digitala system och klimatskydd, de två företagen fungerar där av väl ihop även i detta avseende.

Om artikeln

Publicerad: 2023-08-28 09:14
Kategori: Nyheter
Taggar: Dachser Distribution Fercam Godstransport Intermodala Transporter Italien Joint-venture Vägtransport