Foto: Lubor Ferenc, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons. Foto: Lubor Ferenc, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

Högre dieselavgifter i Tjeckien gynnar deras centraleuropeiska konkurrenter

Punktskatten på diesel höjdes i Tjeckien med 6 procent motsvarande cirka 73 öre i svensk valuta per liter på tisdagen den 1 augusti. Landets ledande åkeriorganisation har varnat för att de högre driftskostnaderna orsakade av förändringen kommer att leda till att tjeckiska åkerier förlorar uppdrag till konkurrenter i andra centraleuropeiska länder.

Den tjeckiska regeringen säger att höjningen av punktskatten beror på att man måste kompensera för att dieselpriserna nyligen sjunkit. Under förra året sänktes punktskatten som ett resultat av de stigande priserna efter Rysslands invasion av Ukraina.

Den tjeckiska regeringen säger att höjningen kommer att generera pengar till statsbudgeten. Trots det hävdar tjeckiska åkerier att de kan förlora uppdrag till utländska konkurrenter på grund av de höga bränslekostnaderna vilket i sin tur skulle få branschen att generera lägre skatteintäkter till staten.

Martin Felix från åkeriföreningen Cesmad Bohemia säger att tjeckiska transportörer betalar i genomsnitt 800 000 till 1 miljon kronor per år i skatter och avgifter medan utländska transportörer bara lämnar ungefär 70 000 kronor för vägtullar.

Höjningen av bränslepriset kommer att få transportpriserna att stiga i landet vilket då oundvikligen kommer att underblåsa ytterligare inflation. Vissa åkerier hade redan före höjningen meddelat att de måste ta ut tillägg för att täcka extrakostnaden.

Men när det kommer till internationella transporter sägs tjeckiska åkerier vara rädda för att de extra bränslekostnaderna kommer att få polska konkurrenter att bjuda under dem såväl som länder som Rumänien och Bulgarien, skriver trans.INFO.