Ohlssons på väg mot nya uppdrag. Foto: Ohlssons. Ohlssons på väg mot nya uppdrag. Foto: Ohlssons.

Ohlssons vinner nytt uppdrag i Västmanland

Nu står det klart att Ohlssons har vunnit upphandlingen avseende insamling av slam från enskilda avlopp och tömning av fettavskiljare i Köping, Arboga och Kungsör.

Med start vid årsskiftet kommer Ohlssons att ansvara för tömning av septiktankar, trekammarbrunnar och fettavskiljare i kommunerna Köping, Arboga och Kungsör. I och med detta nya uppdrag är företaget verksam i åtta kommuner i Västmanland.

Uppdragsgivaren, Vafabmiljö Kommunalförbund, tillhandahåller och utvecklar avfallstjänster för ca 340 000 invånare. Slamuppdraget i kommunerna Köping, Arboga och Kungsör är en viktig del i det arbetet.

I linje med Ohlssons värderingar och tankesätt om att värna om jordens resurser kommer samtliga fordon vara klassade enligt högsta miljöklass (Euro VI) och drivas på fossilfritt bränsle.

Avtalet löper fram till 2026-12-31 med möjlighet till två års förlängning.

Om artikeln

Publicerad: 2023-08-18 12:00
Kategori: Nyheter
Taggar: ;iljö Återvinning Fettavskiljare Ohlssons Olja Renhållningsarbete Sludge sopbil