Foto: Eddie Stobart. Foto: Eddie Stobart.

Uppsagd, gravid, Eddie Stobart-anställd får skadestånd

En kvinnlig Eddie Stobart-anställd som blev uppsagd när hon var gravid har tilldelats motsvarande cirka 138 604 svenska kronor i ersättning efter ett domstolsbeslut.

Kvinnan arbetade som transportplanerare för det brittiska börsnoterade företaget Eddie Stobart vid dess Newhouse-depå i Skottland. Hon riskerade att bli uppsagd i samband med en omorganisation. Hennes jobb, liksom åtta andra planerares, skulle ersättas med nya transportskiftchefer (TSM) och kvinnan sökte en av tjänster i hopp om att hon skulle kunna vara kvar under graviditeten.

Eddie Stobart berättade emellertid för kvinnan att hon inte per automatik kunde befordras eftersom de nya tjänsterna krävde högre betyg. Som befarat misslyckades hon att få tjänsten. Kvinnan lämnade då in ett skriftligt klagomål och hävdade att företaget inte hade försökt hitta en annan lämplig vakans inom företaget.

När ärendet senare togs upp i domstol, kom det fram att de e-postmeddelanden kvinnan skickat, hade filtrerades bort av Eddie Stobarts IT-säkerhetssystem och att hennes chefer därför aldrig tagit del av dessa.

I domstolsbeslutet slår Nelson fast att kvinnans uppsägning faktiskt berodde på företagets omorganisation. Däremot anser domaren att företaget borde ha gjort mer för att göra det möjligt för henne att överklaga beslutet och att de borde ha varit medvetna om att e-postmeddelanden hindrades från att nå sina mottagare.

Detta ligger företaget till last och domstolen beslutar om en ersättning för den känslomässiga skada kvinnan erfarit under förloppet om motsvarande 138 604 svenska kronor.

Eddie Stobart har valt att inte kommentera domstolens beslut, skriver Motor Transport.

Om artikeln

Publicerad: 2023-08-25 15:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Eddie Stobart Gravid Mammaledighet. Skadestånd Transportledare Uppsägning