Foto: Proffs/arkiv. Foto: Proffs/arkiv.

Danmark frias i EU-domstolen för 25-timmars parkeringsgräns

När Danmark införde begränsningar av parkeringstid för lastbilar till max 25 timmar, hamnade ärendet i EU-domstolen då EU-kommissionen menade att den danska åtgärden begränsade friheten att tillhandahålla tjänster enligt EU:s vägtransportlagstiftning. Nu ser det ut som att Danmark frias.

Sedan juli 2012 har Danmark begränsat tiden lastbilar får stå parkerade på statligt ägda rastplatser till högst 25 timmar. Detta väckte protester och EU-kommissionen drog 2021 slutsatsen att åtgärden begränsar friheten att tillhandahålla tjänster som ska garanteras av EU:s vägtransportlagstiftning.

Som ett resultat av detta hänsköts ärendet till EG-domstolen.

De danska myndigheterna ser annorlunda på saken och hävdar att 25-timmarsgränsen behövs för att säkerställa ordnade förhållanden på rastplatserna samt förhindra olaglig och riskfylld parkering.

Kommissionen medgav att dessa mål ligger i det allmänna intresset, men tillade att andra metoder skulle kunna användas för att uppnå dem.

Nu har dock EU-domstolens riksåklagare föreslagit att Danmark ska frikännas från brott. Riksåklagaren menar bland annat att EU-kommissionen inte har bevisat att 25-timmarsregeln faktiskt begränsar möjligheterna för utländska lastbilschaufförer.

Riksåklagaren konstaterar också att det finns ”mycket billiga privata parkeringsplatser” i Danmark. Dessutom, enligt riksåklagaren, har Danmark inte heller någon skyldighet att direkt ”främja” gränsöverskridande transporttjänster utan endast skyldighet att underlätta det och den skyldigheten menar riksåklagaren att Danmark har fullgjort.

Därmed ser det nu ut som att Danmarks begränsning på max 25 timmar på statligt ägda rastplatser, kommer att vara kvar.

Om artikeln

Publicerad: 2023-09-11 13:15
Kategori: Nyheter
Taggar: Danmark EU-domstolen EU-kommissionen Lastbilsparkering Parkeringstid Rastplats