Kuehne+Nagel etablerar 3PL-verksamhet i Umeå

Norra Sverige har under de senaste åren utvecklats till en snabbväxande region med stort fokus på företagsetableringar som attraherat investerare på både lokal och global nivå. Närheten till hamnen och tillgången till effektiva järnvägsförbindelser gjorde det till ett attraktivt område för Kuehne+Nagel att fortsätta sin expansionsplan den 1 augusti 2023, genom att öppna ett 10 000 kvm 3PL-lager i Umeå.

Utveckling gjorde det möjligt för Kuehne+Nagel att optimera transportrutter, minska transittiderna och minimera koldioxidutsläppen för sina kunder. Initialt startade Kuehne+Nagel sin expansion i regionen 2021 med öppnandet av ett väglogistikkontor i Örnsköldsvik specialiserat på de specifika behoven hos industrierna i norr.

Med den nya lagerverksamheten placerad i Umeå kan Kuehne+Nagel erbjuda en heltäckande svit av tjänster som omfattar inte bara logistikens kärnfunktioner utan även specialiserade mervärdestjänster. Dessa inkluderar lagerhantering, orderuppfyllelse, produktanpassning och till och med e-handelsuppfyllelse, vilket säkerställer att kraven från en snabbt utvecklande marknad tillgodoses.

Hållbarhet prioriteras i alla Kuehne+Nagels verksamhetsstrategier genom vilket man åtar sig att implementera miljövänliga metoder, som att exempelvis använda elfordon och implementera energieffektiva lagertekniker.

Om artikeln

Publicerad: 2023-09-25 09:15
Kategori: Nyheter
Taggar: 3PL Gods Godstransport Kuhne+Nagel Lagerverksamhet Umeå