”I Stockholm går det uppenbarligen att motivera helhetsgrepp när det gäller satsningar på vägar", säger Ellen Dahl, regionchef policy södra Halland och Skåne (Handelskammaren). ”I Stockholm går det uppenbarligen att motivera helhetsgrepp när det gäller satsningar på vägar", säger Ellen Dahl, regionchef policy södra Halland och Skåne (Handelskammaren).

Motorvägskaoset växer i Skåne när regeringen prioriterar Stockholm

Regeringen satsar 40 miljarder kronor på förbättrat trafikflöde. I Skåne satsas det 16 miljarder kronor. Trots att riksdagens övergripande trafikpolitiska mål är satsningar ”för medborgarna och näringslivet i hela landet”, har Skåne i de senaste nationella långtidsplanerna stått tillbaka i plan efter plan. ”I Stockholm går det uppenbarligen att motivera helhetsgrepp när det gäller satsningar på vägar”, säger Ellen Dahl, regionchef policy södra Halland och Skåne på Handelskammaren.

För att förbättra trafikflödena i storstadsregionen bygger Trafikverket en motorväg i ny sträckning med sex nya trafikplatser. En del läggs i tunnel och dras genom naturreservat, nära världsarv.

Det handlar om E4 runt Stockholm. Projektet har påbörjats och kostar enligt budget över 40 miljarder kronor. Till det kommer en länsväg, normalt en regional budgetpost, men här står staten för de 9 miljarder kronor vägen kostar.
I Skåne satsar staten i dagsläget totalt 16 miljarder kronor fram till 2033.
Motorvägskaoset växer i Skåne när regeringen prioriterar Stockholm. Trots att riksdagens övergripande trafikpolitiska mål är satsningar ”för medborgarna och näringslivet i hela landet”, har Skåne i de senaste nationella långtidsplanerna stått tillbaka i plan efter plan.

Planerna är indelade i 12-årsperioder och eftersom snedvridningen fortgår decennium efter decennium strider planeringen mot riksdagens mål. Det är en utveckling som kommer att sluta i lägre tillväxt för Sverige och ökande trafikkaos i Sydsverige. I Skåne är E6 både en pendlingsväg genom Sveriges näst största lokala arbetsmarknad med över en miljon invånare och en internationell genomfartsled. Därmed liknar E6 mer vägar i Västeuropa än Norden.

Pendling bidrar till tillväxt och jobb. Den är tidskänslig på minutnivå och de flesta är hänvisade till två tidsfönster: morgon och tidig kväll. Transporter kan som regel planeras på ett annat sätt.

En del debattörer anser att det inte hjälper att bygga ut infrastruktur i form av vägar eftersom det bara innebär mer trafik och i förlängningen än mer trängsel. Men ett sådant resonemang innehåller brister. Det är den totala kapaciteten som är intressant och på en större väg kan fler förflyttas under ett dygn.

En väg eller järnväg med mer kapacitet erbjuder fler möjligheter att hantera trafiken. Det är skälet till att utbyggnaden av fyra järnvägsspår genom Skåne har så starkt stöd. Det ger möjligheter att dirigera och styra. Sådana möjligheter finns även på en bredare väg och med den ökande transittrafik som sker i regionen blir sådana åtgärder än viktigare.

På andra håll i Europa har debatten – ja, man kan gott kalla det ilska – kring transittrafik lett till åtgärder som olika typer av begränsningar och avgifter. Det är en debatt som lär komma även här, menar Ellen Dahl som vill se en modern och utbyggd E6 med både fler filer och smarta trafiksystem – det krävs ett helhetsgrepp.

Avslutningsvis säger Ellen Dahl att en utbyggnad av E6 sannolikt är en av Sveriges mest nyttiga satsningar. Dessutom innebär det en möjlighet för regeringen att hinna i kapp landets trafikpolitiska mål som riksdagen slagit fast.

Om artikeln

Publicerad: 2023-09-13 14:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Ellen Dahl Infrastruktur Infrastruktursatsning Järnväg Motorvägskaos Trafikflöde Trafikkaos Trafikkapacitet