Translink investerar i ny serviceanläggning i Örebro

Translink har investerat över 30 MSEK i en toppmodern service-, -bläster och lackeringsanläggning i Örebro. Det är hos anrika Ory, ett av bolagen inom koncernen som investeringen gjorts. Ory grundades på 1950-talet och har sedan dess erbjudit innovativa lösningar för transporter inom framför allt jordbrukssektorn.

Translink skriver i ett pressmeddelande att serviceanläggningen placeras som granne med fabriken i Örebro vilket gör att man skalar upp alla verksamheter inom företaget. Den nya anläggningen består av en ny servicehall, en modern, flexibel och datoriserad lackeringshall, samt en blästerhall där man gjort avsevärda förbättringar av den fysiska arbetsmiljön.

Investeringen, förklarar man, blev nödvändig då den tidigare serviceanläggningen i Örebro var för liten i förhållande till den ökande efterfrågan från kunderna. Den var också i samma lokal som svetsningen, vilket innebar arbetsmiljömässiga utmaningar och säkerhetsrisker.

– Investeringen i dag är på drygt 30 MSEK inklusive bläster- och lackeringshallar säger Otto Nyängen, platschef på Ory. Det här är en satsning på en helt ny nivå för både Ory och Translink. Det visar tydligt våra intentioner framåt. Vi tror på produktion i Sverige och detta kliv framåt ökar också kapaciteten i fabriken.

– Det här är en satsning på en helt ny nivå för både Ory och Translink, säger Otto Nyängen, platschef på Ory. Foto: Translink

Den nya servicehallen har fyra serviceplatser och kan ta emot upp till fyra enheter eller två hela ekipage samtidigt. Lack- och blästringshallen är datoriserad och kommer att mer än fördubbla företagets lackeringskapacitet. Dessutom har den nya blästerhallen förbättrad ergonomi och återvinningsteknik.

Ory förväntar sig en ökning av antalet överflyttar till cirka 8–10 ekipage de närmaste åren. Det ger en ökning av intäkterna till nästan 20 MSEK för deras eftermarknadsverksamhet. I Örebro räknar man med att nyanställa ett flertal personer under hösten.

– Den nya anläggningen är ett strategiskt viktigt initiativ för Translink och Ory. Vi kommer att öka vår kapacitet och kompetens avsevärt. Dessutom har vi genom att separera serviceanläggningen från svetsningen och investera i modern teknik skapat en tryggare och mer ergonomisk arbetsplats för våra medarbetare, säger Carina Jakobsson, CEO Translink.

– Den nya anläggningen är ett strategiskt viktigt initiativ för Translink och Ory, säger Carina Jakobsson, CEO Translink. Foto: Translink

Otto Nyängen har haft ett nära samarbete med Örebros kommun under hela projektets gång. Stadsbyggnadskontoret har bidragit med godkännanden och nödvändigt underlag, medan näringslivskontoret har bistått med värdefulla kontakter för att underlätta processen.
– Kommunen har funnits där hela tiden och gjort så att vi inte tappat fart. Hela projektet har gått oerhört smidigt, förklarar Otto.

Projektet startades 2020 och den nya anläggningen kommer att vara i full drift från och med den 27 september 2023, förutsatt att alla nödvändiga besiktningar är godkända. Den första överflyttningen kommer att vara för HNT Schakt och transport och blästeranläggningen kommer att tas i bruk samma dag. Lackeringen beräknas komma i gång under oktober månad.

– Detta projekt är en högteknologisk satsning för de kommande 15–30 åren. För oss är det viktigt att finnas nära våra kunder, skapa en trygg arbetsmiljö för våra anställda och sist men inte minst; att bidra till den lokala ekonomin i Örebro, säger Otto Nyängen.

Om artikeln

Publicerad: 2023-09-28 08:16
Kategori: Nyheter
Taggar: Företagsnyheter örebro Ory Translink