Transportarbetareförbundet står fast vid rätten att få utesluta medlemmar som är politiskt aktiva inom Sverigedemokraterna. Transportarbetareförbundet står fast vid rätten att få utesluta medlemmar som är politiskt aktiva inom Sverigedemokraterna.

Transport lämnar klagomål till EU-domstolen

Transports förbundsstyrelse fortsätter att driva rätten att utesluta medlemmar som har aktiva politiska uppdrag i Sverigedemokraterna. Högsta domstolen beviljade inte Transport prövning i ärendet och nu lämnar man alltså in ett klagomål till Europadomstolen.

Mars 2021 berättade vi att uteslutandet av Transportarbetareförbundets medlem Mats Fredlund, kommunfullmäktigeledamot för Sverigedemokraterna, ogillades av tingsrätten. Lars Mikaelsson, förbundssekreterare på Transport kommenterade tingsrättsdomen: ”Tingsrättens dom är ett hot mot vår förening, det vi gemensamt arbetar för och i längden ett hot mot hela demokratin.”

Transport överklagade domen till hovrätten, men även där ogiltigförklarades uteslutningen. Förbundet begärde prövningstillstånd hos Högsta domstolen, men något prövningstillstånd beviljades inte vilket innebär att domen som ogiltigförklarade Transportarbetareförbundets uteslutning av i Sverigedemokraterna politiskt aktiva medlemmen, står fast.

Transports förbundsstyrelse har nu enhälligt beslutat om att lämna in ett klagomål till Europadomstolen gällande rätten att utesluta medlemmar som har ett politiskt uppdrag i Sverigedemokraterna.

Transport anser att de svenska domstolarna inte respekterar Transports medlemmars föreningsfrihet. Enligt artikel 11 i Europakonventionen för mänskliga rättigheter och praxis från Europadomstolen, har förbundet rätt att själv bestämma över vem som är medlem i förbundet. Det följer också av ILO-konvention nr 87 angående föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten. Mot bakgrund av detta lämnar därför Transport in ett klagomål till Europadomstolen.

Transports talan i hanteringen av klagomålet till Europadomstolen förs av förbundsjurister från LO-TCO Rättsskydd.

Om artikeln

Publicerad: 2023-09-20 09:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Chaufför EU-domstolen Europadomstolen Medlemsuteslutning Sverigedemokraterna Transport Transportarbetareförbundet