"Trots ett begränsat reformutrymme i den nu presenterade återhållsamma budgeten, innehåller den viktiga satsningar för transportsektorns gröna omställning", säger Marcus Dahlsten, vd på Transportföretagen. "Trots ett begränsat reformutrymme i den nu presenterade återhållsamma budgeten, innehåller den viktiga satsningar för transportsektorns gröna omställning", säger Marcus Dahlsten, vd på Transportföretagen.

Transportföretagen kommenterar budgeten

Under onsdagen presenterade regeringen årets höstbudget som innehåller flera viktiga satsningar för en grön omställning av transportsektorn. Bland annat välkomnar Transportföretagen det förstärkta investeringsstödet för tunga ellastbilar och det nya stödet för lätta ellastbilar välbehövliga.

Återhållsam budget vad gäller reformutrymme till trots, innehåller den viktiga satsningar för att möta transportsektorns gröna omställning. Inte minst är det förstärkta investeringsstödet för tunga ellastbilar och det nya stödet för lätta ellastbilar välbehövliga och något som Transportföretagen har efterfrågat länge.
– Det tillsammans med regeringens satsningar på laddinfrastrukturen är viktigt för att vi ska få fler rena och tysta transporter i framtiden, säger Marcus Dahlsten, vd på Transportföretagen.

Transportföretagen ser även andra efterlängtade satsningar på landets regionala flygplatser, närmare 20 000 nya utbildningsplatser inom vuxenutbildningen samt ökade anslag till underhållet av landets vägar.
– Med det sagt behöver landets vägar ytterligare 1,7 miljarder per år för att stoppa fortsatt förfall, säger Marcus Dahlsten.

Regeringen kan samtidigt göra mer för att underlätta hela transportsektorns gröna omställning, menar Transportföretagen.
– Vi hade exempelvis velat se en fortsatt elbusspremie för stadsbussar eftersom det inte finns elbussar för landsortstrafik som uppfyller kraven vid upphandling. Regeringen väljer också att behålla flygskatten. Den saknar koppling till minskade utsläpp och hör likt plastpåseskatten hemma i soppåsen, säger Marcus Dahlsten.

Om artikeln

Publicerad: 2023-09-20 11:15
Kategori: Nyheter
Taggar: Budget Ellastbil Grön Omställning Lastbil Transportföretagen Transportsektorn