AI-kamera är framtidens skydd mot kollisioner

Linde Material Handling lanserar Linde Reverse Assist, en kamera baserad på AI-teknik som i realtid skiljer på människor och andra hinder nära trucken.

Det är inte bara hos fordon ute på vägarna som AI blir allt vanligare. Olyckor där truckar inne på lager är inblandade är inte helt ovanligt, men nu hoppas man att AI ska förhindra olyckor, inte minst sådana då människor skadas.

Systemet Linde lanserar varnar i flera steg för att förhindra kollisioner mellan truckar och fotgängare. Kameran finns tillgänglig både som integrerad lösning på nya truckar och för eftermontering. Kamerans larmfunktion kan även integreras som ett extra lager säkerhet i assistanssystemet Linde Safety Guard.

Systemet skiljer helt på människor och andra hinder. När det upptäcker en fotgängare skickas både visuella och akustiska varningar till truckföraren och kan även automatiskt reducera hastigheten därefter.

Kamerans detekteringszon kan konfigureras individuellt upp till 12 meter och kan delas in i två varningszoner. Truckens hastighetsreducering anpassas efter hur nära fotgängaren är. Ju närmre en fotgängare är, desto mer sänks truckens hastighet.

Genom att algoritmen fokuserar på de mest kritiska zonerna med fotgängare, undviks risken att förare blir immuna mot varningssignalerna. För att ytterligare minska antalet varningar kan de begränsas till att enbart varna när trucken rör sig i kamerans riktning.

Linde Reserve Assist kan användas som en fristående lösning, men är också kompatibel med andra befintliga säkerhets- och assistanssystem för ökad säkerhet i verksamheten.

Om artikeln

Publicerad: 2023-10-26 11:30
Kategori: Nyheter
Taggar: AI Krockvarning Linde Reserve Assist Linde Truckar