Regeringen går vidare med förslag om sänkt reduktionsplikt

Regeringen har i dag beslutat om en proposition om sänkt reduktionsplikt. Förslaget innebär att reduktionsplikten sänks till sex procent för bensin och diesel 2024–2026 enligt Tidöpartiernas överenskommelse.

– Det måste bli billigare att vara svensk. Nu använder vi alla verktyg för att underlätta hushållens ekonomi. Vi sänker reduktionsplikten för att hela Sverige ska fungera. Samtidigt bidrar sänkningen till lägre kostnader för näringslivet och för jordbruket vilket stärker svenska företags konkurrenskraft samt gör det billigare att producera och transportera maten på våra tallrikar, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Den nya lägre nivån ska gälla under perioden 2024–2026. Ändringen innebär en sänkning av reduktionsplikten med 34 procentenheter för diesel respektive 6,5 procentenheter för bensin jämfört med den nivån som annars skulle ha gällt 2024.

Detta innebär att det redan år 2024 kan bli upp till 5,50 kronor billigare att tanka per liter diesel (inklusive moms) jämfört med om reduktionsplikten skulle förbli oförändrad, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Vidare innebär förslaget att reduktionsnivåerna slopas för 2027–2030. Vilka krav som bör ställas på drivmedelsleverantörer för att minska utsläppen av växthus­gaser för 2027–2030 bör analyseras vidare. Även andra samhälls­ekonomiskt effektiva styrmedel bör övervägas.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Om artikeln

Publicerad: 2023-10-12 13:12
Kategori: Nyheter
Taggar: