SSAB och VBG Group i ”fossilfritt samarbete”

Nyligen tecknades ett samarbetsavtal mellan SSAB och VBG Group kring fossilfritt stål. VBG Group är sedan många år en trogen kund hos SSAB och nu förstärks relationen med ett LOI (Letter of Intent/avsiktsförklaring) gällande framtida leveranser av fossilfritt stål.

– För VBG Group och våra ambitioner att skapa en hållbar och lönsam tillväxt för våra varumärken så passar SSAB:s initiativ oss perfekt, säger Anders Erkén vd och koncernchef för VBG Group.

SSAB har levererat högkvalitativt premiumstål under många år till VBG Groups division Truck & Trailer Equipment och nu tas ytterligare steg för att förstärka relationen. Utöver pågående projekt och gemensamma utbildningar så säkerställer avtalet framtida leveranser av fossilfritt stål.

– Vi välkomnar VBG Group till familjen av fossilfria partners på vår nordiska hemmamarknad. Ett viktigt tillskott i vårt arbete med att koppla samman oss med seriösa aktörer och starka företag. Nu inleds nästa etapp i resan mot de fossilfria leveranserna säger Matts Nilsson, försäljningschef SSAB Europe i Sverige och Norge

SSAB utvecklar tillsammans med partners en unik lösning för fossilfri järn- och stålproduktion. Genom att använda fossilfri el och vätgas ersätter man den traditionella järnmalms- och koks/kolbaserade ståltillverkningen och har ambitioner att i grunden förändra ståltillverkningsprocessen. Målet är att leverera fossilfritt stål till marknaden i kommersiell skala under 2026.

VBG Groups division Truck & Trailer Equipment utvecklar, producerar och marknadsför bland annat hela systemlösningar för kopplingen mellan lastbil och släpfordon med tyngdpunkt för den nordiska marknaden under varumärket VBG. Divisionen utvecklar och säljer även automatiska snökedjor under varumärket Onspot.

Om artikeln

Publicerad: 2023-10-12 15:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Företagsnyheter Fossilfritt Stål SSAB VBG Group