Lägre krav på A-traktorer vid besiktning bidrar till försämrad trafiksäkerhet. Foto: VTI. Lägre krav på A-traktorer vid besiktning bidrar till försämrad trafiksäkerhet. Foto: VTI.

Fler insatser behövs för att minska olyckorna med A-traktorer

Förändrade regler och förslag på ny körkortsutbildning är bra, men det räcker inte. För att minska olyckorna med A-traktorer måste också polisens resurser förstärkas och beteendet bland de unga förarna förändras. Det föreslås i en ny VTI-rapport om A-traktorer och trafiksäkerhet.

De senaste årens ökande popularitet för A-traktorer har lett till allt fler olyckor. Under åren 2016–2022 inträffade sammanlagt 1118 olyckor med A-traktorer där föraren var 14–20 år – sju av dem var dödsolyckor. Nio personer omkom, varav sju ungdomar mellan 14 och 20 år och två oskyddade medtrafikanter. 37 olyckor bedömdes som allvarliga, där en eller flera personer fick långvariga eller bestående men.

Sett i förhållande till antalet fordon är A-traktorer överrepresenterade i olycksstatiken.
– Statistiken är inte fullständigt jämförbar, men helt klart är det så, säger utredaren Susanne Wallhagen som tillsammans med Helena Selander skrivit den nya rapporten från VTI.

För att få bukt med olyckorna har en rad regelförändringar genomförts. Från 31 augusti i år måste den som färdas i en A-traktor använda bilbälte och antalet passagerare får inte vara större än antalet platser i fordonet. Från 1 december gäller också krav på vinterdäck. Dessutom arbetar Transportstyrelsen vidare med förslag på förändrad körkortsutbildning och tekniska krav på hastighetsbegränsande åtgärder.

Allt detta är viktiga, men samtidigt otillräckliga åtgärder, menar VTI-forskarna. I rapporten föreslår de en rad nya insatser också på andra områden. Riktade informationsinsatser bör göras till ungdomar och deras föräldrar med högre krav på föräldrarnas ansvar. Fler poliser behöver specialutbildas och få utökade resurser till att genomföra kontroller. Det är också viktigt att göra alkoholutandningsprov när A-traktorförare stoppas i kontroller.

Dessutom bör kraven på A-traktorer skärpas vid besiktningar. I dag är kraven lägre än för vanliga bilar. Enligt polisen har många fordon stora brister trots att de nyligen har besiktigats vilket kan påverka trafiksäkerheten. Manipulationer eller trimning av fordonen är vanligt, vilket kräver stora polisresurser. Detta visar också att det behövs ändringar i lagstiftningen.

Olyckorna med A-traktorer beror på en lång rad olika faktorer, som till exempel beteende, manipulation av fordon och förarnas bristande erfarenhet och kompetens.
– Därför behövs också flera olika åtgärder på olika områden för att komma till rätta med problemen, säger Helena Selander.

VTI-forskarna pekar också på att både beslutade och kommande regeländringar måste följas upp och utvärderas. Hur kommer reglerna att fungera i praktiken? De föreslår dessutom att olycksregistreringen för A-traktorer ska göras tydligare så att olycksutvecklingen blir lättare att följa.

En jämförelse mellan A-traktorer och mopedbilar visar att de allvarliga olyckorna med de sistnämnda är betydligt färre, även med hänsyn till att antalet fordon är lägre. Under åren 2016–2022 inträffade 458 olyckor där föraren var 14–20 år, varav tolv var allvarliga. Inga personer i åldersgruppen omkom. Trots att A-traktorer som fordon egentligen är säkrare beror skillnaden sannolikt på att fordonen används olika där mopedbilar är mer som ett vanligt transportmedel medan A-traktorer är en del av EPA-kulturen där trimning och buskörning ofta förekommer.

Rapporten ”Unga förare i A-traktorer och mopedbilar – påverkan på trafiksäkerheten” är finansierad av Trafikverket och bygger på intervjuer med poliser, olycksstatistik och en litteraturgenomgång. Du kan läsa den här.

Om artikeln

Publicerad: 2023-11-20 09:27
Kategori: Nyheter
Taggar: A-traktor Föräldraansvar Fordonsbesiktning Trafiksäkerhet Trimmade A-traktorer VTI