Andelen kvinnliga lastbilschaufförer fortsätter att vara låg i de undersökta länderna. Andelen kvinnliga lastbilschaufförer fortsätter att vara låg i de undersökta länderna.

IRU: Globala chaufförsbristen fördubblas till 2028

IRU:s rapport om förarbrist för 2023 har visat att över tre miljoner lastbilschaufförjobb är obesatta, eller 7 procent av de totala tjänsterna, i 36 studerade länder. Den mycket stora klyftan mellan unga och gamla förare växer vilket leder till att det blir mycket värre under de kommande fem åren om inte betydande åtgärder vidtas.

över 4 700 lastbilsföretag i Amerika, Asien och Europa vilka representerar 72 procentav den globala BNP:n och har funnit att bristen på lastbilschaufförer ökade globalt under 2023.

Två undantag var Europa och USA där bristen minskade något under 2023 på grund av minskad transportefterfrågan till följd av inflation och stramare ekonomi som begränsar konsumtion och investeringar.

Bristen spås bli mycket värre de kommande åren. Utan åtgärder för att attrahera och behålla förare, kan över 7 miljoner chaufförsjobb förbli obesatta till år 2028 i de undersökta länderna, inklusive 4,9 miljoner i Kina (20 procent av de totala tjänsterna), 745 000 i Europa (17 procent av de totala tjänsterna) och 200 000 i Turkiet (28 procent av de totala tjänsterna).

IRU:s generalsekreterare Umberto de Pretto säger att de strukturella frågorna bakom bristen på lastbilschaufförer fortsätter att påverka transporttjänsterna. Detta eftersom andelen nya chaufförer är betydligt lägre än förare som går i pension varje år varför brådskande åtgärder behövs nu.

Vi saknar över 3 miljoner lastbilschaufförer i de länder vi har undersökt. Med tanke på yrkets demografi förutspår vi att det kan fördubblas inom fem år”, säger Pretto som menar att transportaktörerna gör vad de kan, men att regeringar och myndigheter måste öka sina insatser för att förbättra arbetsvillkoren för yrket.

Andelen kvinnliga chaufförer fortsätter att vara låg, endast 6 procent av den totala transportbranschen. Kina 6 procent och USA 8 procent har den högsta andelen kvinnliga lastbilschaufförer bland de studerade länderna.

Vill du läsa hela IRU:s rapport, finner du den här.

Om artikeln

Publicerad: 2023-11-23 15:45
Kategori: Nyheter
Taggar: Chaufförsbristen Godstransporter Lastbilschaufför Leveranskedja