Konkursvågen fortsätter med full styrka

Oktober blev en ny rekordmånad sett till antalet konkurser. Det är femtonde månaden med uppgång och det finns väldigt få ljusglimtar enligt kreditbolaget Creditsafe. För första gången ökar konkurserna i hela landet och inget län är förskonat. Flera stora bolag går i konkurs och största konkursen senaste månaden blev ett filmproduktionsbolag.

Under oktober gick 795 aktiebolag i konkurs, det är en ökning med 18 procent jämfört med förra året och en ökning med 77 procent jämfört med året innan. Det är den överlägset högsta konkurssiffran för en oktobermånad sedan Creditsafe började med sina mätningar 1999.

Konkurserna fortsätter att öka i snabb takt och vi ser nästan inga ljusglimtar varken för någon bransch eller region.
– Vi har inte varit i närheten av så här höga nivåer tidigare för en oktobermånad, säger Henrik Jacobsson, vd på Creditsafe.

Summerat januari till oktober har konkurserna ökat med 33 procent. Totalt har nu 6 414 aktiebolag försatts i konkurs, jämfört med 4 823 samma period förra året.

Lågkonjunktur och sämre ekonomiska tider är självklart bidragande orsaker till de höga konkurssiffrorna. Höjda räntor och kostnader leder till minskade marginaler och sämre kassaflöde, lägg därtill kraftigt urholkad köpkraft hos konsumenter och ökad konkurrens om kunderna.

Men det är också viktigt att komma ihåg att det finns betydligt fler företag än för bara för några år sedan och detta bidrar också till ökningen som vi ser idag. Under pandemin startades 60 000 nya aktiebolag per år.
– Många av dessa befinner sig just nu i sin mest kritiska överlevnadsperiod då risken för konkurs är som högst för nystartade runt tre år. Nu möter dessa dessutom en storm av makroekonomiska utmaningar, säger Henrik Jacobsson.

Hittills i år har konkurserna inom åkeribranschen ökat med 28 procent, bygg med 35 procent, detaljhandeln med 32 procent samt hotell- och restaurang med 31 procent.

Den negativa utvecklingen drabbar för första gången samtliga 21 län. Kalmar och Västernorrland har klarat sig bäst och ligger på snarlik nivå som förra året. Störst utmaningar har Blekinge (67 procent) och Västerbotten (51 procent).

Storstadsregionerna där majoriteten av företagen finns, uppvisar dystra siffror för 2023. Västra Götaland ökar med 43 procent, Stockholm med 36 procent och Skåne med 28 procent. Skåne har dock en positiv trend under oktober månad.

Samtidigt ökar för första gången i år antalet nystartade aktiebolag. Senaste månaden registrerades 4 410 nya aktiebolag, vilket är 11 procent fler än samma period förra året.

Totalt i Sverige finns idag 757 000 verksamma aktiebolag.

Om artikeln

Publicerad: 2023-11-03 09:07
Kategori: Nyheter
Taggar: Creditsafe Företagskonkurs Lågkonjunktur