Ökning av lätta fordon – minskning av tunga fordon

Antalet nyregistrerade personbilar och lätta lastbilar ökade i oktober med 12 respektive 63 procent jämfört med samma månad i fjol. Det ger en total uppgång på 3,5 procent hittills i år för personbilarna och 29 procent för lätta lastbilar jämfört med de tio första månaderna 2023. Ökningen är en följd av förbättrad leveransförmåga från de historiskt stora orderböckerna som byggdes upp under pandemin.

I oktober registrerades 25 016 nya bilar. En ökning med 12 procent jämfört med oktober 2022. Andelen laddbara är fortsatt hög och uppgick till nära 61 procent av nyregistreringarna i oktober. Detta är drivet av företagsmarknaden som står för sju av tio av årets alla registreringar av nya laddbara personbilar.

Privatmarknaden är fortsatt svag vilket även syns tydligt i branschens interna orderstatistik som har vikt ner kraftigt. Andelen elbilar sjunker från årets högsta nivå som var drygt 44 procent i september till cirka 38 procent i oktober.

I orderstatistiken är elbilar den produktkategori som faller mest just nu vilket kommer att synas i registreringsstatistiken inom kort. Detta är oroande för Sveriges förmåga att nå både nationella och EU:s klimatmål.
– Det är viktigt att regeringen i sin klimathandlingsplan har höga mål för klimatet och i kommande budgetar inkluderar styrmedel som leder mot målen, säger Mattias Bergman, vd på Mobility Sweden

4 199 lätta lastbilar nyregistrerades i oktober vilket är en ökning med 63 procent jämfört med samma månad 2022. Precis som med personbilarna kan ökningen till stor del härledas till leveransförmågan från stora orderböcker. Av de nyregistrerade lätta lastbilarna var 23 procent eldrivna.
– Elektrifieringen av lätta lastbilar har inte kommit lika långt som personbilar och stadsbussar, men vi ser nu att fler ställer om sina fordonsflottor till eldrivna alternativ, säger Mattias Bergman som välkomnar regeringens styrmedel för fordonskategorin.

De tunga kommersiella fordonen fortsätter att uppvisa minskade nyregistreringar även i oktober. Tunga lastbilar föll med 39 procent och bussar med 80 procent jämfört med oktober 2022. Minskningen för de tunga lastbilarna förklaras främst av en anmärkningsvärd ökning av registreringstalen i augusti som var resultatet av EU:s beslut om nya smarta färdskrivare. Något som ledde till att många köpare valde att tidigarelägga leveranser vilket påverkat de efterföljande månaderna.

Bussarnas volym styrs till stor del av offentlig upphandling vilket kan leda till hög variation från månad till månad. En annan anledning till fallet i oktober är att många valde att registrera sina elektriska stadsbussar i augusti innan elbusspremien slutade gälla.

Registreringsperioden för oktober omfattar registreringar från 30 september till och med 31 oktober. Antalet registreringsdagar är i år en dag mer än i fjol. Mobility Sweden redovisar alltid månadens nyregistreringssiffror den första vardagen i månaden.

När den sista dagen eller dagarna i månaden infaller på en helgdag kommer registreringar, som görs de dagarna inte vara med i den månadens nyregistreringssiffror, vilket vanligtvis är ett fåtal. Dessa registreringar räknas i stället in i påföljande månads registreringar.

Om artikeln

Publicerad: 2023-11-02 09:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Fordonsstatistik Mobility Sweden Oktober