När du som förare blir en gående, tar du då på dig reflexer? Foto: M Sverige. När du som förare blir en gående, tar du då på dig reflexer? Foto: M Sverige.

M Sverige: ”Reflexer räddar liv”

Ungefär 35 gående omkommer i trafikolyckor varje år, i huvudsak i kollisionsolyckor med biltrafik. Risken är högre under vinterhalvåret då mörkret försämrar sikten. Därför är det viktigt att bära reflex. Det menar Tony Gunnarsson på Riksförbundet M Sverige.

Reflexer gör stor skillnad. Med bra reflexer kan en person upptäckas på cirka 125 meters håll. En mörkklädd person utan reflexer syns däremot först på 20–30 meter avstånd från en bil med halvljus.
– Då kan det redan vara för sent, eftersom en bil som kör i 50 km/h har en stoppsträcka på cirka 35 meter, säger Tony Gunnarsson, sakkunnig i trafiksäkerhet på Riksförbundet M Sverige.

Reflexerna bör placeras långt ner på ben och armar, för bästa synlighet. De bör alltid bäras synligt när man rör sig i trafiken vid mörker, oavsett miljö.
– Många tror att reflexer inte är lika viktiga i städer med gatubelysning, men tvärtom omkommer flest i mörkerolyckor i tättbebyggda områden med upplysta vägar. Extra viktigt är att föräldrar ser till att barnen har reflexer. Särskilt riskutsatta är unga när de går till eller från bussen, säger Tony Gunnarsson.

Som bilist finns även annat att tänka på. Utöver varningstriangel bör reflexväst och ficklampa alltid finnas med i bilen. Vid olyckor, problem med bilen eller andra ärenden kan det bli nödvändigt att lämna bilen och då krävs att man är synlig för andra bilister.
– Den skyltade hastigheten ska respekteras, det räddar liv. När man kör i mörker finns dessutom goda anledningar att vara extra försiktig och uppmärksam i sin körning, säger Tony Gunnarsson.

Det kan tänkas att många förare har synpunkter på när gående och exempelvis cyklister inte syns i mörkret, men det är inte helt orimligt att anta att när samma förare blir gående, så saknas inte sällan reflexerna.

Om artikeln

Publicerad: 2023-11-08 09:28
Kategori: Nyheter
Taggar: M Sverige Mörker Reflexer Trafiksäkerhet