Foto: Luis García, CC BY-SA 2.5, via Wikimedia Commons. Foto: Luis García, CC BY-SA 2.5, via Wikimedia Commons.

Spanska protester mot utvidgningen av Madrids miljözon

När politiken skyndar på klimatomställningen skapar det inte sällan motsättningar och missnöje. Det gäller inte minst i länder vars fordonsflottor ligger efter vad miljö och utsläpp beträffar. I spanska Madrid ska miljözonerna utvidgas vilket enligt transportorganisatören Fenadismar, kommer att uteslute 70 procent av den regionala och nationella fordonsflottan. En ”köra sakt-protest” genomfördes den 30 oktober.

Ett antal regionala och nationella transportorganisationer i Spanien arrangerade den 30 oktober en ”köra sakta-protest” i Madrid. Anledningen till protesterna är att miljözonerna i Madrid ska utvidgas. Spaniens största transportorganisation Fenadismer, räknade att så många som 100-talet lastbilar och bussar skulle delta i protesterna.

Grupperna som kommer att delta i protesten kräver att Madrids kommunfullmäktige inför en ”rationell och realistisk agenda” för att begränsa tillträdet för kommersiella fordon till stadens centrum. De regler som nu ska införas kommer att utesluta 70 procent av den befintliga fordonsflottan i regionen, säger protestgrupperna.

De sammankallande föreningarna anser att åtgärden rörande miljözonerna är totalt irrationell eftersom den i praktiken kommer att innebära att transportfordon som är nyare än 10 år trots att de har sin ITV-recension [spanska motsvarigheten till en fordonsbesiktning) uppdaterad och i vissa fall med få mil körda totalt, säger Fenadismer.

När det gäller fordonsflottornas uppgraderingar hävdar Fenadismer att de är ”oöverkomliga för majoriteten av transportörer som är verksamma i staden”, som sägs vara huvudsakligen enmansföretag och familjeföretag.

Från den 1 januari 2024 kommer hela Madrids kommun att omfattas av de nya reglerna. Respiten för Madridregistrerade fordon kommer att upphöra den 1 januari 2025. Samtidigt kommer Euro 4-lastbilar inte att kunna komma in i miljözonen vid vissa tider, skriver Trans.INFO.

Om artikeln

Publicerad: 2023-11-03 13:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Åkeriprotest Euro 4 Fenadismer Miljözon Spanien