Ford-innovation ska förhindra ”dörrolyckor”

Att navigera på trafikerade stadsgator kan vara en utmaning för bland annat budbilsförare som kan göra upp till 200 avlämningar per dag, inte minst nu under julperioden. Risken för risken för "dörrolyckor" ökar därmed och nu presenterar Ford en innovation i förhoppning om att minska antalet olyckor i den kategorin.

”Dörröppningsningsolyckor” kan inträffa när förare öppnar dörrarna på sina fordon utan att märka att cyklar, skotrar eller motorcyklar närmar sig. Bara i England, Wales och Skottland skadas varje år över 500 personer på grund av att någon öppnat en bildörr i deras väg. Man tror att många fler sådana incidenter inte rapporteras.

Nu hoppas Ford kunna bidra till att minska risken för dörrolyckor. Nya Ford Transit Custom kan utrustas med Exit Warning (utfartsvarning). Radar och externa sensorer hjälper till att identifiera när en dörr som öppnas kan orsaka en kollision med en förbipasserande trafikant och LED-indikatorer på backspeglarna aktiveras, samt en varning på instrumentbrädan.

För att undvika onödig aktivering fungerar systemet endast när andra trafikanter överskrider hastigheter på 7 kilometer i timmen. Förare och deras passagerare kan manuellt åsidosätta funktionen i en nödsituation.

Utfartsvarning fungerar på båda sidor av fordonet. Detta kan vara användbart i fall där föraren eller andra passagerare lämnar fordonet från passagerardörren och cyklister kan befinna sig på trottoaren, eller om en cykelbana löper parallellt med vägen.

Tekniken som går under namnet ”Exit Warning” finns även på den helt nya multiaktivitetsbilen Tourneo Custom, där skyddet sträcker sig till passagerare som kliver ut genom de bakre skjutbara sidodörrarna.

Om artikeln

Publicerad: 2023-12-07 14:14
Kategori: Nyheter
Taggar: Dörrolyckor Ford Ford Transit Custom Trafiksäkerhet